faq

1. HOE KAN MEN ZICH BIJ AMSTERDAM – DIVERS & INCLUSIEF AANSLUITEN?

Neem contact met ons via de telefoon, e-mail of ons contactformulier. Investeert u al in meer diversiteit en inclusief Of wilt u hiermee beginnen? Dan kijken we uit naar een samenwerking. We bieden een stedelijk platform van en voor bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren. Lees hier wat het aansluiten bij ons inhoudt.

2. MOET MEN EEN BIJDRAGE BETALEN VOOR AMSTERDAM – DIVERS & INCLUSIEF?

U kunt zich kosteloos aansluiten en er wordt geen contributie geheven. Wel vragen we uw bijdrage als het gaat om kennis delen. Dit kan bestaan uit het aanleveren van praktijkvoorbeelden of het bieden van faciliteiten om een kennisdelingsbijeenkomst te houden met andere bedrijven die investeren in diversiteit en inclusie.

3.  HOE KAN IK ALS ONDERNEMER/BEDRIJF BIJDRAGEN AAN AMSTERDAM – DIVERS & INCLUSIEF?

Als aangesloten bedrijf kunt u door middel van het delen van goede voorbeelden (in tekst, beeld of video) op ons platform een inspiratie zijn voor andere Amsterdamse bedrijven.

Als u gericht diversiteit en inclusie gaat bevorderen aan de hand van een plan van aanpak, draagt u ook bij aan een inclusieve Amsterdamse arbeidsmarkt.

4. WAT IS DE ROL VAN DE GEMEENTE AMSTERDAM?

De gemeente Amsterdam is opdrachtgever van Amsterdam – Divers & Inclusief. De gemeente financiert het initiatief en adviseert bij de uitvoering. Amsterdam – Divers & Inclusief is primair een onafhankelijk platform voor bedrijven.

5. WAT IS DE ROL VAN DIVERSITEIT IN BEDRIJF?

Amsterdam – Divers & Inclusief is een initiatief van Diversiteit in Bedrijf, toegespitst op de stad Amsterdam. We maken gebruik van de kennis die we op landelijk niveau verzamelen al dan niet gericht op de verschillende dimensies: arbeidsbeperking, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+.

Doe mee!

Ook aansluiten bij Amsterdam – Divers & Inclusief? Klik dan hier.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze bijeenkomsten, publicaties en nieuws? Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief!