Steeds meer bedrijven in de stad trekken gevarieerd personeel aan. Alleen blijkt dit personeel het bedrijf soms weer snel te verlaten. Dit  ‘draaideureffect’ is een gevolg van het ontbreken van een inclusieve cultuur op de werkvloer. Wanneer die cultuur ontbreekt zullen medewerkers die niet tot de meerderheidsgroep behoren, zich minder thuis voelen en sneller uitstromen. Diversiteit gaat daarom hand in hand met werken aan inclusie.  

In dit vierde ADI-webinar stellen we daarom de vraag: ‘hoe kom je tot een inclusieve cultuur op de werkvloer?’ We spreken hierover met expert Sherida Zorg, manager diversiteit van het Rijksmuseum. Met haar kijken we naar het belang van bewustwording en naar het kritisch durven bevragen van de norm. En met trainer Arjan Verdooren (KIT Royal Tropical Institute) onderzoeken we hoe je onderling meer inclusief communiceert op de werkvloer.

PROGRAMMA

15.30 uur
Opening en introductie op het thema door Shivan Shazad, beleidsadviseur Amsterdam – Divers & Inclusief en SER Diversiteit in Bedrijf.

15.45 uur            
‘Werken aan een inclusief klimaat doe je samen’ met Sherida  Zorg, manager Diversiteit. Het Rijksmuseum is een museum van en voor iedereen. Om dit streven waar te maken werkt Sherida dagelijks aan bewustwording in de organisatie.

16.00 uur            
Gastspreker Accenture (onder voorbehoud) over werken aan een inclusief klimaat voor lhbti+ personen.

16.15 uur
Interactieve training inclusieve cultuur’ door Arjan Verdooren. Arjan is communicatiewetenschapper en trainer-adviseur bij KIT Intercultural Professionals van het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

16.40 uur
Plenaire afronding door Sarah Elbadr-Boers, kwartiermaker  Amsterdam – Divers & Inclusief.

16.45 uur            
Einde.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum: donderdag 16 september 2021
Tijd: 15.30 – 16.45 uur
Plaats: Online (Microsoft Teams)
Aanmelden*: Klik hier voor het aanmeldformulier. Uiterlijk 15 september krijg je de link toegestuurd om in te inloggen.

*Wanneer je bent ingeschreven voor dit webinar rekenen wij op jouw online deelname. Kan je er tóch niet bij zijn? Meld je dan af.

WEBINARREEKS

Amsterdam – Divers & Inclusief organiseert in 2021 een reeks webinars gericht op praktische tips voor een divers en inclusief mkb bedrijf. Dit webinar is het derde webinar in deze reeks. Lees hier meer over de vorige en komende webinars.

Automatic Translation »