BEWUSTWORDING & DRAAGVLAK

Deze rubriek geeft goede voorbeelden van strategieën die een organisatie kan inzetten om de bewustwording over inclusie onder het personeel te vergoten. Deze strategieën helpen om in de eigen organisatie meer draagvlak te creëren voor diversiteit.

VOORBEELDEN 

VEA: diversiteitsguide

VEA: diversiteitsguide

De Vereniging van toonaangevende communicatiebureaus in Nederland (VEA) heeft voor haar leden een Diversiteitsguide gemaakt. Deze guide zal ledenbureaus, en bedrijven daarbuiten, informatie en contacten op de vlakken kennis, actie en advies.

Lees meer
Het Rijksmuseum: Van Binnenuit

Het Rijksmuseum: Van Binnenuit

Het Rijksmuseum kiest voor de ‘P’ van Personeel. Het project Van Binnenuit is bedoeld om álle medewerkers zich thuis te laten voelen. ‘Voel je niet gedwongen, maar dwing jezelf wel om te zoeken naar manieren hoe jij kunt bijdragen aan diversiteit en inclusie binnen jouw organisatie en de...

Lees meer
Structurele aandacht voor diversiteit tijdens COVID-19

Structurele aandacht voor diversiteit tijdens COVID-19

Het coronavirus heeft grote impact op bedrijven en medewerkers. Veel werkgevers maken zich zorgen over het voortbestaan van hun onderneming en medewerkers zijn onzeker over hun baan. Ook in Amsterdam ondervinden veel sectoren nadelige gevolgen van deze crisis.

Lees meer
ABN AMRO: aanbieden van richtlijn

ABN AMRO: aanbieden van richtlijn

ABN AMRO heeft publiekelijk haar steun uitgesproken aan de LHBTI+-gemeenschap door de VN Standards of Conduct voor het bedrijfsleven te ondertekenen. Deze gedragscode ondersteunt bedrijven bij het uitbannen van discriminatie tegen LHBTI+’ers en biedt hun een richtlijn over hoe zij hun...

Lees meer
IBM: medewerkersnetwerk, externe meerwaarde

IBM: medewerkersnetwerk, externe meerwaarde

IBM deed een beroep op zijn eigen vrouwennetwerk om te onderzoeken waarom IBM’s producten minder populair waren bij vrouwelijke consumenten. Het netwerk heeft een advies opgesteld waardoor het bedrijf meer zicht kreeg op wensen en behoeften van vrouwelijke klanten, bijvoorbeeld op het vlak van...

Lees meer

Doe mee!

Ook aansluiten bij Amsterdam – Divers & Inclusief? Klik dan hier.

Automatic Translation »