Je oor te luisteren leggen bij je medewerkers. Dat leidde bij PageGroup tot een beter bewustzijn over vooroordelen binnen de bedrijfsvoering en onder collega’s. Doorstroom van divers talent naar de top en een inclusief werkklimaat zijn voor het bedrijf belangrijk. Een gesprek met Ilze Lamers, HR-directeur van PageGroup Nederland.

“Hoe dichter bij de top, hoe groter de disbalans tussen mannen en vrouwen. Hierover hebben we onze vrouwelijke (ex-)collega’s geïnterviewd en ons personeelsbestand grondig geanalyseerd.”

Zes jaar geleden startte PageGroup met een diversiteitsbeleid. Medewerkers werd gevraagd hoe zij dachten over hun positie binnen het bedrijf en daarbij richtte men zich in eerste instantie op vrouwelijke collega’s die op managementniveau werkten. “Wat betekent het voor mijn promotie als ik vier maanden met zwangerschapsverlof ben? Zo’n vraag stellen mannen zich niet”, vertelt Lamers. De analyse van de resultaten leidden tot aanpassingen van het beleid, zoals het instellen van een ‘soft landing’ voor vrouwen na hun zwangerschapsverlof. Daar stopten de beleidsherzieningen niet. “Want wat doet het met je carrière als je naast werknemer ook mantelzorger bent?” vervolgt Lamers. PageGroup herzag de criteria voor bonussen en promoties en ontdekte dat parttime werken geen gevolgen voor de productiviteit heeft. “De feiten spraken voor zich en dat droeg bij aan een groot draagvlak onder de medewerkers voor strategische veranderingen. En als je mensen gelegenheid geeft om parttime te werken is dat ook gunstig voor de samenstelling van het personeelbestand.” Meer en meer pleitte men voor diversiteit en inclusie. “En dat pleidooi komt nu vanuit de top én de andere bedrijfsonderdelen”, aldus Lamers. Naast genderdiversiteit focust het bedrijf tegenwoordig dan ook op arbeidsvermogen, leeftijdsdiversiteit en LHBTI+-personen. Het moet leiden tot een zeer divers personeelsbestand.

“Wat is onze missie? Wat is onze bedrijfscultuur en staan we daar achter? Hoe is het teamwork, hoe verhouden collega’s zich tot elkaar? Wat wil je als bedrijf uitstralen, intern maar ook naar buiten toe? Inclusief werkgeverschap heeft daar alles mee te maken.”

PageGroup Nederland focust inmiddels meer op een inclusief werkklimaat onder het motto ‘Inclusion starts with me’. Tijdens de jaarlijkse personeelsenquête ‘Have your say’ komen ook zaken rond diversiteit en inclusie aan de orde. Werkgroepen gaan met de enquêteresultaten aan de slag en rapporteren, ook aan het topmanagement. Tevens deed PageGroup onderzoek naar het diversiteitsmanagement in het bedrijfsleven en wil het eigen ervaringen met andere bedrijven uitwisselen. Lamers zelf zoekt hiervoor contact met andere HR-directeuren, een initiatief waar Amsterdam – Divers & Inclusief van harte achter staat. Het is een opstapje naar de belofte om samen bij te dragen aan een inclusief bedrijfsklimaat.

Back To Top