Inclusieve werkvloer

Om divers personeel te behouden is een inclusieve cultuur nodig waarbinnen werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen én toe­gang hebben tot dezelfde mogelijkheden. Hier geven wij je tips hoe je deze cultuur kunt stimuleren en ongewenst gedrag kunt tegengaan.

praktische tips & tools

Kennisdocument 'Culturele diversiteit naar inclusie', van SER Diversiteit in Bedrijf

Kennisdocument LHBTI+ Inclusie op de werkvloer van SER Diversiteit in Bedrijf

Handreiking 'ongewenst gedrag' van SER Diversiteit in Bedrijf


Inclusie scan van Code Diversiteit & Inclusie

Analyseer hoe inclusief je organisatie is aan de hand van de 4 P’s. 

Podcast Jezelf zijn werkt van Diversity Day

Rolmodellen uit het bedrijfsleven over authenticiteit op de werkvloer. 

Test je toegankelijkheid met MKB Toegankelijk

Verbeter de toegankelijkheid van je pand, website, informatievoorziening, producten en gastvrijheid.

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Capgemini: een speciaal Ramadan-evenement

Capgemini: een speciaal Ramadan-evenement

Dit keer lichten we een best practice van Capgemini toe. Capgemini vierde dit jaar de islamitische vastenmaand, op een manier die interessant was voor zowel islamitische als niet-islamitische collega’s!

Lees meer
Herstel van communicatie cruciaal bij conflictbemiddeling

Herstel van communicatie cruciaal bij conflictbemiddeling

Amsterdam – Divers & Inclusief spreekt bedrijven en organisaties over diversiteit en inclusie in de stad. In dit artikel deelt Stichting Beterburen haar expertise in conflictbemiddeling. Bij Beterburen draait bemiddeling om het wegnemen of oplossen van een bepaald probleem tussen buren door...

Lees meer
KESBEKE: goed werkgeverschap

KESBEKE: goed werkgeverschap

Deze maand sprak ADI met Oos Kesbeke over zijn ambachtelijke familiebedrijf Kesbeke. Hij vertelt over wat een inclusieve werkvloer voor Kesbeke betekent en hoe zij invulling geven aan de slogan: “Iedereen is bij ons familie. Samen zijn we Kesbeke”.

Lees meer
Wat kan je doen tegen discriminatie op de werkvloer?

Wat kan je doen tegen discriminatie op de werkvloer?

Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. De Nederlandse wet erkent verschillende gronden van discriminatie. Toch blijft het een lastig begrip. Mensen kunnen namelijk situaties, opmerkingen en ervaringen verschillend interpreteren en ervaren. Duidelijk is wel dat het effect van discriminatie groot kan zijn, niet alleen op degene die het treft, maar ook op de werkvloer en de bedrijfsprestaties.

Lees meer
L’OREAL: mentorprogramma

L’OREAL: mentorprogramma

L’Oréal organiseert elk jaar in samenwerking met ECHO een mentorprogramma voor studenten met een niet-westerse achtergrond. Het doel hierbij is tweeledig: aan de ene kant heeft de student iemand om mee te sparren over de volgende stappen in hun carrière, aan de andere kant leert de mentor meer...

Lees meer
EXPERTS 

Corporate Queer

Evalueert en adviseert bedrijven en organisaties op het gebied van LHBTI+ inclusie.

Petra van Dijk Coaching

Training op het gebied van seksuele diversiteit en genderdiversiteit op de werkvloer.

Stichting Keti Koti Tafel

Stimuleert het bespreekbaar maken van racisme op de werkvloer door middel van gestructureerde dialoogmethode.

Automatic Translation »