Stagediscriminatie op basis van huidskleur, achternaam en/of levensovertuiging komt in Nederland nog regelmatig voor, zo blijkt uit het rapport ‘Ervaren discriminatie in Nederland II’ (SCP, 2020). Hierin staat dat één op de tien studenten weleens het vermoeden heeft voor een stage te zijn afgewezen vanwege de huidskleur, achternaam en/of levensovertuiging. Dit vermoeden is het grootst onder studenten met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond.

Om dit probleem van stagediscriminatie tegen te gaan werd onlangs de website #KIESMIJ* gelanceerd. #KIESMIJ is een campagne gericht op het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling onder mbo- en vmbo-leerlingen die zoeken naar een stage of leerwerkplek. De campagne wil stagediscriminatie meer inzichtelijk en bespreekbaar maken. Enkele studenten die stagediscriminatie hebben ervaren delen op de website hun verhaal. Daarnaast is de site een platform wat studenten, scholen en werkgevers praktische tips en handvatten biedt om stagediscriminatie tegen te gaan. Ook staat er een handreiking op voor scholen van het College voor de Rechten van de Mens en zijn er e-learningmodules te vinden voor docenten en stagebegeleiders van Stichting School en Veiligheid. Tevens biedt de website een stappenplan voor een gesprek over stagediscriminatie en een gelijkenkansenspel voor in de klas.

Jongeren hard geraakt op de arbeidsmarkt

Amsterdam – Divers & Inclusief is blij met aandacht voor het probleem van stagediscriminatie. Jongeren zijn namelijk extra geraakt door de coronacrisis omdat zij veelal in sectoren werken die hard getroffen zijn. Uit recent onderzoek van het UWV in samenwerking met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) blijkt dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen onder jongeren groeide van 42.400 vorig jaar naar 89.500 dit jaar, een toename van 111%. De grootste toename is te vinden in de arbeidsmarktregio’s Groot Amsterdam (240%), Zaanstreek/Waterland (168%) en Holland Rijnland (167%). Het is daarom extra belangrijk dat Amsterdamse bedrijven alle Amsterdamse jongeren voldoende kansen blijven bieden op de stedelijke arbeidsmarkt.

Wil jij als ADI-lid actief je steentje bijdragen door het aanbieden van een stage en/of leerwerkplek? Lees dan ook even het advies wat Mkb-platform Amsterdam in februari van dit jaar heeft geschreven voor Mkb-stagewerkgevers. Hierin vind je tips en aanbevelingen die helpen een goede invulling te geven aan stages voor mbo- en hbo-studenten.


Stagevacatures op ADI delen?

ADI helpt zelf ook graag mee om de kansen van jongeren op de Amsterdamse arbeidsmarkt te verbeteren. Daarom krijgen ADI-leden de mogelijkheid hun stagevacatures binnen ons netwerk te delen. Indien je daarvan gebruik wil maken, stuur dan het volgende naar adi@ser.nl:

-Een link naar de openstaande vacature
-Logo (PNG) van uw bedrijf
-Datum waarop de vacature sluit

Bekijk hier de vacaturepagina.


*Deze campagne is een samenwerking tussen Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), de MBO Raad, JOB MBO, College voor Rechten van de Mens, Stichting School & Veiligheid, MKB Nederland, VNO NCW, CNV en FNV, in opdracht van het Ministerie van OCW.

Automatic Translation »