Omslagfoto gemaakt door Mylene Siegers.

Stagediscriminatie is een complex en hardnekkig probleem, ook in Amsterdam. Op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie is veel onderzoek gedaan naar succesvolle, effectieve manieren om dit tegen te gaan. Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) heeft 5 van deze manieren (mechanismen) getoetst om te kijken of ze ook werken in de context van de mbo-stagemarkt.

De mechanismen zijn:
  1. elkaar leren kennen om vooroordelen te verminderen
  2. objectief werven en selecteren
  3. het gesprek aangaan als omstander
  4. sociale normen en verantwoording afleggen
  5. bewustwording.

Bij alle mechanismen geeft KIS een algemene beschrijving, mogelijke toepassing op de stagemarkt en randvoorwaarden op basis van literatuur. Daarnaast hebben ze interviews en groepsgesprekken gehouden met betrokkenen, namelijk onderwijsprofessionals, werkgevers en stakeholders. KIS bespreekt in hoeverre onderwijsprofessionals stagediscriminatie herkennen en wat het perspectief van alle betrokkenen op de werkzame mechanismen en de toepasbaarheid op de stagemarkt is.

Auteur: Hanneke Felten, Maaike van Rooijen, Leyla Reches en René Broekroelofs
Uitgever: Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 2021

Automatic Translation »