over ADI

AMSTERDAM – DIVERS & INCLUSIEF

Amsterdam – Divers & Inclusief is een stedelijk initiatief van Diversiteit in Bedrijf. In samenwerking met de gemeente Amsterdam werken we aan meer diversiteit op de werkvloer en een inclusieve bedrijfsvoering. Het initiatief is een platform vóór bedrijven in de regio Amsterdam en wil een stedelijke beweging in gang zetten waarin ondernemingen elkaar versterken en de norm stellen voor goed en inclusief werkgeverschap.

VISIE

VOOR WIE IS ADI

Amsterdam – Divers & Inclusief gaat uit van de bedrijfsmatige voordelen van diversiteit en inclusie – de business case. Goed werkgeverschap staat centraal en wordt van onderneming tot onderneming overgedragen.

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot talenten, klantgroepen en nieuwe markten.  Onze aanpak is praktisch en sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van individuele bedrijven en organisaties.

  • Inzichten in diversiteit en inclusie bij bedrijven;
  • een platform waar kennis, ervaringen en praktijkvoorbeelden worden gedeeld;
  • individueel advies bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak. Variatie in het personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat staan hierbij centraal;
  • bijeenkomsten met betrekking tot goed werkgeverschap.
  • een Amsterdams netwerk van bedrijven, experts en maatschappelijke organisaties die diversiteit en inclusie op de werkvloer bevorderen.

Amsterdam – Divers en Inclusief is voor alle Amsterdamse werkgevers die zich willen inzetten voor meer diversiteit en inclusie binnen hun bedrijf. Bedrijven uit verschillende sectoren van de arbeidsmarkt, privaat en publiek, groot en mkb zijn welkom.

Het maakt niet uit of uw bedrijf net start met een diversiteitsbeleid of hier al gevorderd in is. 

VISIE

Amsterdam – Divers & Inclusief gaat uit van de bedrijfsmatige voordelen van diversiteit en inclusie – de business case. Goed werkgeverschap staat centraal en wordt van onderneming tot onderneming overgedragen.

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot talenten, klantgroepen en nieuwe markten.  Onze aanpak is praktisch en sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van individuele bedrijven en organisaties.

  • Inzichten in diversiteit en inclusie bij bedrijven;
  • een platform waar kennis, ervaringen en praktijkvoorbeelden worden gedeeld;
  • individueel advies bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak. Variatie in het personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat staan hierbij centraal;
  • bijeenkomsten met betrekking tot goed werkgeverschap.
  • een Amsterdams netwerk van bedrijven, experts en maatschappelijke organisaties die diversiteit en inclusie op de werkvloer bevorderen.

VOOR WIE IS ADI

Amsterdam – Divers en Inclusief is voor alle Amsterdamse werkgevers die zich willen inzetten voor meer diversiteit en inclusie binnen hun bedrijf. Bedrijven uit verschillende sectoren van de arbeidsmarkt, privaat en publiek, groot en mkb zijn welkom.

Het maakt niet uit of uw bedrijf net start met een diversiteitsbeleid of hier al gevorderd in is. 

JILL PROMES
Communicatie

j.promes@ser.nl

SHIVAN SHAZAD 
Beleidsmedewerker

s.shazad@ser.nl 

ALICE ODÉ
Projectleider

g.a.ode@ser.nl

 

JILL PROMES
Communicatie

j.promes@ser.nl

SHIVAN SHAZAD 
Beleidsmedewerker

s.shazad@ser.nl 

ALICE ODÉ
Projectleider

g.a.ode@ser.nl

 

SHIVAN SHAZAD 
Beleidsmedewerker

s.shazad@ser.nl 

ALICE ODÉ
Projectleider

g.a.ode@ser.nl

 

JILL PROMES
Communicatie

j.promes@ser.nl

Amsterdam – Divers & Inclusief is een initiatief vóór het bedrijfsleven en de publieke sector van de stad. Een aantal organisaties hebben belangen in en invloed op het bedrijfsleven. Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt vindt daarom plaats in nauw overleg met partijen die het bedrijfsleven en het publieke domein vertegenwoordigen. Dit zijn onze samenwerkingspartners:

Amsterdam – Divers & Inclusief is een initiatief vóór het bedrijfsleven en de publieke sector van de stad. Een aantal organisaties hebben belangen in en invloed op het bedrijfsleven. Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt vindt daarom plaats in nauw overleg met partijen die het bedrijfsleven en het publieke domein vertegenwoordigen. Dit zijn onze samenwerkingspartners:

Diversiteit in Bedrijf coördineert Amsterdam – Divers & Inclusief. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam. Diversiteit in Bedrijf bevordert diversiteit op werkvloer en wordt gefaciliteerd door de Sociaal-Economische Raad (SER).

Diversiteit in Bedrijf coördineert Amsterdam – Divers & Inclusief. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam. Diversiteit in Bedrijf bevordert diversiteit op werkvloer en wordt gefaciliteerd door de Sociaal-Economische Raad (SER).