over ADI

AMSTERDAM – DIVERS & INCLUSIEF

Amsterdam – Divers & Inclusief is een stedelijk initiatief van SER Diversiteit in Bedrijf. In samenwerking met de gemeente Amsterdam werken we aan meer diversiteit op de werkvloer en een inclusieve bedrijfsvoering. Het initiatief is een platform vóór bedrijven in de regio Amsterdam en wil een stedelijke beweging in gang zetten waarin ondernemingen elkaar versterken en de norm stellen voor goed en inclusief werkgeverschap.

VISIE

VOOR WIE IS ADI

Amsterdam – Divers & Inclusief gaat uit van de bedrijfsmatige voordelen van diversiteit en inclusie – de business case. Goed werkgeverschap staat centraal en wordt van onderneming tot onderneming overgedragen.

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot talenten, klantgroepen en nieuwe markten.  Onze aanpak is praktisch en sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van individuele bedrijven en organisaties.

  • Inzichten in diversiteit en inclusie bij bedrijven;
  • een platform waar kennis, ervaringen en praktijkvoorbeelden worden gedeeld;
  • individueel advies bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak. Variatie in het personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat staan hierbij centraal;
  • bijeenkomsten met betrekking tot goed werkgeverschap.
  • een Amsterdams netwerk van bedrijven, experts en maatschappelijke organisaties die diversiteit en inclusie op de werkvloer bevorderen.

Amsterdam – Divers en Inclusief is voor alle Amsterdamse werkgevers die zich willen inzetten voor meer diversiteit en inclusie binnen hun bedrijf. Bedrijven uit verschillende sectoren van de arbeidsmarkt, privaat en publiek, groot en mkb zijn welkom.

Het maakt niet uit of jouw bedrijf net start met een diversiteitsbeleid of hier al gevorderd in is. 

VISIE

Amsterdam – Divers & Inclusief gaat uit van de bedrijfsmatige voordelen van diversiteit en inclusie – de business case. Goed werkgeverschap staat centraal en wordt van onderneming tot onderneming overgedragen.

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot talenten, klantgroepen en nieuwe markten.  Onze aanpak is praktisch en sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van individuele bedrijven en organisaties.

  • Inzichten in diversiteit en inclusie bij bedrijven;
  • een platform waar kennis, ervaringen en praktijkvoorbeelden worden gedeeld;
  • individueel advies bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak. Variatie in het personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat staan hierbij centraal;
  • bijeenkomsten met betrekking tot goed werkgeverschap.
  • een Amsterdams netwerk van bedrijven, experts en maatschappelijke organisaties die diversiteit en inclusie op de werkvloer bevorderen.

VOOR WIE IS ADI

Amsterdam – Divers en Inclusief is voor alle Amsterdamse werkgevers die zich willen inzetten voor meer diversiteit en inclusie binnen hun bedrijf. Bedrijven uit verschillende sectoren van de arbeidsmarkt, privaat en publiek, groot en mkb zijn welkom.

Het maakt niet uit of jouw bedrijf net start met een diversiteitsbeleid of hier al gevorderd in is. 

SARAH ELBADR-BOERS
Kwartiermaker

s.elbadr@ser.nl

SHIVAN SHAZAD 
Beleidsmedewerker

s.shazad@ser.nl 

ALICE ODÉ
Projectleider

g.a.ode@ser.nl

 

JILL PROMES
Communicatie

j.promes@ser.nl

SARAH ELBADR-BOERS
Kwartiermaker

s.elbadr@ser.nl

SHIVAN SHAZAD 
Beleidsmedewerker

s.shazad@ser.nl 

ALICE ODÉ
Projectleider

g.a.ode@ser.nl

 

JILL PROMES
Communicatie

j.promes@ser.nl

SARAH ELBADR-BOERS
Kwartiermaker

s.elbadr@ser.nl

SHIVAN SHAZAD 
Beleidsmedewerker

s.shazad@ser.nl 

ALICE ODÉ
Projectleider

g.a.ode@ser.nl

 

JILL PROMES
Communicatie

j.promes@ser.nl

De gemeente Amsterdam heeft de opdracht gegeven aan Diversiteit in Bedrijf  om diversiteit en inclusie in Amsterdam te bevorderen. Hieruit is het initiatief Amsterdam Divers & Inclusief onstaan. Het belang van dit platform voor bedrijven, organisaties en ondernemers in een diverse stad als Amsterdam wordt onderstreept in de visie van Rutger Groot Wassink, Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering. Lees hier het persbericht over zijn statement. 

 


“We willen dat iedereen een gelijke kans heeft op werk. Wel zien we dat dit veel vraagt van Amsterdamse ondernemers… Daarom moeten we ze een handje helpen. Het gaat om het resultaat, want met alleen gelijke kansen op papier zijn Amsterdammers niet geholpen.”

Rutger Groot Wassink

Wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering, gemeente Amsterdam

Meer weten? Neem contact met ons op!

Automatic Translation »