PERSONEELSBELEID/HUMAN RESOURCES

Deze rubriek geeft goede voorbeelden van strategieën om de instroom, doorstroom en het behoud van diverse groepen werknemers te bevorderen.

WERVING & SELECTIE 

ABN AMRO: gelijke kansen creëren

ABN AMRO: gelijke kansen creëren

Bij diversiteit op de werkvloer staan gelijke behandeling en beloning centraal. In 2018 deed ABN AMRO onderzoek naar de beloning van mannen en van vrouwen. Het onderzoek liet zien dat er binnen de bank sprake is van gelijke beloning, maar dat de participatiegraad van vrouwen in hogere functies...

Lees meer
MIND AT WORK: jong talent voor jong talent

MIND AT WORK: jong talent voor jong talent

Mind at Work is een organisatie die zich beweegt op het snijvlak van arbeid, onderwijs en ondernemers. Zij werkt vanuit een wetenschappelijk kader, met als doel het versterken van levenscompetenties. Daarom vertalen de medewerkers van Mind at Work dagelijks wetenschappelijke inzichten in...

Lees meer
Alliander: niet in verbinding: niet effectief

Alliander: niet in verbinding: niet effectief

Alliander heeft een eigen Manifest Diversiteit en Inclusie opgesteld met als motto ‘Ruimte voor jouw energie’. In het Manifest omschrijft het bedrijf zijn visie, doelstellingen en verwachtingen, want “Je bent een betere collega als je jezelf mag zijn” en “Niet in verbinding is niet effec­tief: dat...

Lees meer
Alliander: groepsgewijze werving

Alliander: groepsgewijze werving

Met de groepsgewijze werving en begeleiding van nieuwe medewerkers wil Alliander voorkomen dat zij zich een eenling in het bedrijf voelen en om deze reden uitstromen. Deze wervingsmethodiek startte met het werven van tien vluchtelingen die op maat werden geschoold en begeleid. De begeleiding van...

Lees meer
ABN AMRO: gelijke kansen creëren

ABN AMRO: gelijke kansen creëren

Bij diversiteit op de werkvloer staan gelijke behandeling en beloning centraal. In 2018 deed ABN AMRO onderzoek naar de beloning van mannen en van vrouwen. Het onderzoek liet zien dat er binnen de bank sprake is van gelijke beloning, maar dat de participatiegraad van vrouwen in hogere functies...

Lees meer

STRATEGISCHE AANPASSINGEN

L’OREAL: mentorprogramma

L’OREAL: mentorprogramma

L’Oréal organiseert elk jaar in samenwerking met ECHO een mentorprogramma voor studenten met een niet-westerse achtergrond. Het doel hierbij is tweeledig: aan de ene kant heeft de student iemand om mee te sparren over de volgende stappen in hun carrière, aan de andere kant leert de mentor meer...

Lees meer
WIJ TECHNIEK: investeren in ervaring en vakmanschap van ouderen

WIJ TECHNIEK: investeren in ervaring en vakmanschap van ouderen

Wij Techniek, het ontwikkelingsfonds van werkgevers- en werknemersorganisaties voor de technische installatiebranche, motiveert alle vakmensen om hun talent en kennis optimaal te ontwikkelen. Dit geldt ook voor mensen in de branche die ouder zijn dan 50 (of 60) jaar, die zich geconfronteerd zien...

Lees meer
WIJ TECHNIEK: jongeren aantrekken voor het vak met aikido

WIJ TECHNIEK: jongeren aantrekken voor het vak met aikido

Wij Techniek, het ontwikkelingsfonds van werkgevers- en werknemersorganisaties voor de technische installatiebranche, motiveert alle vakmensen om hun talent en kennis optimaal te ontwikkelen. Het fonds wil gericht jongeren aantrekken voor technische beroepsopleiding en zet hier in op het...

Lees meer
Young Shell: netwerk met recruitmentwaarde

Young Shell: netwerk met recruitmentwaarde

“Een medewerkersnetwerk heeft een bepaalde recruitmentwaarde voor een bedrijf als Shell. Netwerken als Young Shell maken een bedrijf ook aantrekkelijk om daar als jong talent aan de slag te gaan.”

Jessica van der Puil, voorzitter Young Shell, in ‘Medewerkersnetwerken in beeld’ te zien op het YouTubekanaal van Diversiteit in Bedrijf.

Lees meer
PwC: training voor selecteurs

PwC: training voor selecteurs

De selecteurs van PwC worden niet alleen getraind op het gebied van recruitmentmethodieken maar ook op thema’s als multicultureel vakmanschap en unconscious bias. Deze combinatie versterkt elkaar. De selecteurs krijgen meer inzicht in de rol van interculturele communicatie bij het beoordelen van...

Lees meer
Dura Vermeer: met medewerkers uit de doelgroep

Dura Vermeer: met medewerkers uit de doelgroep

Dura Vermeer Groep zet zich in voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf wil haar social-returnverplichtingen op structurele en duurzame wijze invullen. Daarvoor is Dura Vermeer met een partner een intern bureau voor social return gestart. Bijzonder is dat dit bureau wordt bemenst...

Lees meer

Doe mee!

Ook aansluiten bij Amsterdam – Divers & Inclusief? Klik dan hier.

Automatic Translation »