Stagediscriminatie op basis van huidskleur, achternaam en/of levensovertuiging komt in Nederland nog regelmatig voor, zo blijkt uit het rapport ‘Ervaren discriminatie in Nederland II’ (SCP, 2020). Hierin staat dat één op de tien studenten weleens het vermoeden heeft voor een stage te zijn afgewezen vanwege de huidskleur, achternaam en/of levensovertuiging. Dit...

Lees meer