AMSTERDAM

Amsterdam biedt met haar diverse inwoners veel kansen voor innovatie en groei. Amsterdam – Divers & Inclusief wil deze eigenschappen gebruiken om een stedelijke beweging in gang zetten waarin ondernemingen elkaar versterken en de norm stellen voor goed en inclusief werkgeverschap. Voor aangesloten bedrijven bieden wij ondersteuning, een relevant netwerk en praktische kennis.

DIVERS & INCLUSIEF

De ambitie is om diversiteit en inclusie op de Amsterdamse werkvloer te stimuleren. Diversiteit verwijst naar de verschillende groepen die zijn vertegenwoordigd in het personeelsbestand. Bedrijven met een diversiteit aan medewerkers komen sneller op vernieuwende ideeën of een andere aanpak. Met inclusie wordt een cultuur gecreëerd waarin elke werknemer zich veilig en gewaardeerd voelt.  

De Sociale Maatschap: “hoe maak je als bedrijf de eigen managementlagen representatiever?”

In de (sub)top van het bedrijfsleven in Nederland zijn vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond nog steeds ondervertegenwoordigd. Dat is een gemiste kans voor het bedrijfsleven, onze economie en samenleving. Om dit te veranderen zal de arbeidsmarktpositie van ondervertegenwoordigde groepen moeten verbeteren en zijn specifieke maatregelen gericht op de top nodig. Wat kan je als bedrijf doen?

Lees meer

HENKEL: goed werkgeverschap

Henkel is een groot internationaal bedrijf en voert diverse merken. Het bedrijf heeft een gevarieerde portefeuille en bekleedt met drie business units – Adhesive Technologies, Laundry & Home Care en Beauty Care – leidende posities in zowel de industriële als de consumentensector. Diversiteit en inclusie (D&I) maken integraal deel uit van de bedrijfscultuur van Henkel. Een gesprek over D&I met Andrea Hermanns, Senior HR Business Partner Henkel Global Supply Chain, en warm pleitbezorger van D&I.

Lees meer

NIEUWS

PODCAST: Jezelf zijn werkt

PODCAST: Jezelf zijn werkt

In de podcast serie ‘Jezelf zijn werkt’ gaan inspirerende rolmodellen uit grote bedrijven en publieke organisaties met elkaar in gesprek over authenticiteit op de werkvloer. Wat laat je bijvoorbeeld wel en juist niet van jezelf zien? En welke invloed heeft dat op het maken van carrière? De podcast bevindt zich op het snijvlak van wetenschap en praktijkervaring. Ook een aantal bedrijven uit het netwerk van Amsterdam – Divers & Inclusief heeft aan deze serie deelgenomen. ABN AMRO, PwC, Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en gemeente Amsterdam zijn te horen in verschillende afleveringen.

Lees meer