ADI bijeenkomst “Samen leven, samen werken”: Amsterdamse werkgevers praten in het Rijksmuseum over diversiteit en inclusie

Datum 26-08-2021 Tijd Hele dag

Op 26 augustus ontmoetten Port of Amsterdam, Athenaeum boekhandels, Arkin, Dutch Startup Association, Hema, Sociale Verzekeringsbank, Melkweg, Rijnboutt Architecten en vele andere bedrijven elkaar om ervaringen te delen over diversiteit op de werkvloer. De bijeenkomst werd georganiseerd door Amsterdam – Divers & Inclusief (ADI), een groeiend stedelijk platform van ruim 100 werkgevers uit de stad die zich inzetten voor een inclusieve lokale arbeidsmarkt. ADI speelt sinds haar oprichting een belangrijke rol in het uitwisselen van ervaringen om meer personeel met verschillende achtergronden aan te trekken en vast te houden.

In onderstaande video is een groot deel van de bijeenkomst met ondertiteling terug te kijken!

Sherida Zorg, manager diversiteit van het museum, modereerde de bijeenkomst en legde de werkgevers de vraag voor: Hoe bouwen we samen aan een Amsterdamse arbeidsmarkt waarin iedereen een plek krijgt? Directeur van het Rijksmuseum, Hendrikje Crebolder, gaf een kijkje in de keuken en zette uiteen hoe  het museum er voor zorgt dat het publiek en personeel de bevolking van de stad representeert.

Valika Smeulders, hoofd geschiedenis van het Rijksmuseum, plaatste diversiteit in een historisch perspectief.  Historische diversiteit, aldus Valika Smeulders, is geenszins ‘iets van nu’, en is dan ook duidelijk terug te zien op de verschillende kunstwerken in het museum, zoals de zwarte koning op ‘De aanbidding van de koningen’ van Geertgen tot Sint Jans (ca 1480) en de verschillende schaatsende sociale klassen op Avercamps’ ‘IJsvermaak’ (1615).

“Amsterdam heeft altijd diversiteit gekend, en had zonder deze diversiteit niet kunnen bestaan noch groeien. Dankzij, niet ondanks, de verschillende groepen die samen woonden en werkten, is Amsterdam geworden wat zij vandaag is.” – Valika Smeulders


Inmiddels kan Amsterdam een superdiverse stad worden genoemd waar diversiteit eerder norm dan uitzondering is. Het hedendaagse belang van een diverse en inclusieve arbeidsmarkt werd onderstreept door Rutger Groot Wassink, wethouder sociale zaken, diversiteit en democratisering:

“Diversiteit is een feit, maar alleen met aandacht voor inclusie kunnen we ervoor zorgen dat iedereen evenveel kansen krijgt. Niemand mag aan de kant staan, ongeacht migratieachtergrond, huidskleur, gender, leeftijd, of welke andere eigenschap dan ook die ons maakt wie we zijn.” – Rutger Groot Wassink

Amara van der Elst beaamde dit in haar gesproken gedicht over vrijheid, waarin zij zegt dat vrijheid een privilege is waardoor sommige groepen keuzes hebben maar dat andere groepen die vrijheid veel minder hebben.

Het programma gaf vervolgens ruimte aan verschillende bedrijven en organisaties, klein en groot, om hun plannen en ervaringen rondom diversiteit en inclusie te delen en te bespreken. Zo spraken Dutch Startup Association, HEMA, en de Sociale Verzekeringsbank over wat zij de afgelopen jaren hebben gedaan om diversiteit en inclusie te bevorderen. Vervolgens gingen Melkweg, Port of Amsterdam en Rijnboutt Architecten met elkaar in gesprek over hun toekomstplannen en concrete acties die ze de komende jaren ondernemen om D&I te bevorderen.

ADI-beleidsmedewerkers Sarah Elbadr-Boers en Shivan Shazad leidden de ondertekening van  het Charter Diversiteit door: Arkin Athenaeum Boekhandels, Singel Uitgeverijen, Kit Royal Tropical Institute, en het Rijksmuseum zelf.

 

Lisette van Meurs en Reny van der Kamp van Athenaeum Boekhandels lichtten als volgt hun inzet toe:

“We hebben de afgelopen periode onze werving & selectie  inclusiever gemaakt door onze vacatureteksten aan te passen en samen te werken met een aantal bureaus gespecialiseerd in divers talent – dat werpt nu al zijn vruchten af, want we zien nu al een sterke toename in zowel het aantal sollicitanten als in de diversiteit aan kandidaten!”

 

Nieuwsgierig naar de woorden van Amara van der Elst? Lees hieronder haar gedicht Vrijheid:

‘Vrijheid’

Vrijheid is een woord
door ieder oor anders gehoord
hier en daar in de kiem gesmoord.

We vieren in privilege
vieren dat sommigen van ons
niet anders kennen
niet beter weten.

Vrijheid is een woord zonder definitie.
Het is de ruimte voor wat we niet direct zien.
Het is een luisterend oor
voor de ongehoorde stem.
Het is het recht op het rode potlood.
Zelf bepalen of je wel of niet en zo ja op welke partij.
Kunnen zeggen volgende week neem ik vrij
en dan alsnog brood op de plank.
Het is een tussenjaar nemen
een vliegtuig pakken
en niet weten waar je belandt.
Het is een studie volgen
of je eigen pad
je leven leiden
heft in eigen hand.
Het is keuzestress.
Het is niet beseffen hoe gezegend je bent
dat je de keuze hebt.
Het is maar net wat je wil.
Het is soms overweldigend.
Het is beseffen hoe veel je al in jezelf hebt.

Vrijheid is iets waar we nog
aan kunnen werken.
Als een kleurplaat
je mag buiten de lijntjes
maar blijf binnen de perken.
Elke kleur mag
als we er maar niet te veel van merken.

Vrijheid is vergeten
wat is weggespoeld in de groeven van stoeptegels.
Het rood uit de kleren gewassen.
Het zwart van de bladzijde geveegd.
Soms vind je nog vlekken in witregels.
Vrijheid is soms daaromheen lezen.
Vrijheid is terugbladeren
beter weten
de pleister eraf rukken
in de koude lucht kunnen wonden beter helen.
Vrijheid is vergeven
nooit een gegeven.
Vrijheid is de vrijheid het voor lief te nemen.

nooit een gegeven.
Vrijheid is de vrijheid het voor lief te nemen.
De rivier zonder oevers
alles hebben
dus ook nog steeds behoeftes.
Het is geen genoegen nemen met.
Het is zelf bepalen waar je je punt maakt
waar je een punt zet.

Back To Top