‘Leven in een samenleving waarin iedereen het goed heeft.’ Dat is het doel van Michal van Dantzig, een vrouw met ondernemersgeest en kennis van de arbeidsmarkt. Het doel dat haar voor ogen staat bij de manier waarop zij haar leven en werk vormgeeft.

Dat ze iets voor de maatschappij wil betekenen is altijd een drijfveer geweest van Van Dantzig. Dat komt met name tot uitdrukking in haar bedrijf WinWinWerkt.nl, waar ze talent koppelt aan vacatures. Een van de projecten van dit recruitment-serviceplatform is de ‘Talenten Etalage’, een dienstverlening van WinWinWerkt aan werkzoekenden die bij het bedrijf staan ingeschreven. Werkzoekenden maken hier een anoniem profiel aan waarop werkgevers vervolgens kunnen reageren. ‘Anonieme sollicitaties kunnen werkgevers helpen om vooroordelen, die iedereen immers heeft, niet te laten meespelen binnen hun wervingsprocedure,’ licht ze toe. Het format bleek bij uitstek geschikt voor mensen die door een arbeidsbeperking moeilijk aan het werk konden komen. Ook konden dankzij het project wervingsbureaus hun netwerken van potentiële werkgevers verbreden. ‘De Talenten Etalage is echt waar mijn passie ligt. Het is uniek en pakt de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking aan. Met dit project deed ik maatschappelijk iets betekenisvol.’ Met haar bedrijf bemiddelt ze nu met het project 65plus Werkt ook gepensioneerden naar flexibele- en parttimebanen.

Voor Van Dantzig staat het vinden van een goede match tussen werkzoekenden en vacatures bij WinWinWerkt centraal. Mensen aan een baan koppelen die goed bij hen past, betekent gemotiveerde medewerkers, wat ook voor de werkgever profijtelijk is.

Het liefst draagt Michal van Dantzig bij op structureel niveau. Als bestuurslid van MKB-Amsterdam kan ze echt een positieve maatschappelijke bijdrage leveren. In deze bestuursfunctie focust ze op de arbeidsmarkt in Groot-Amsterdam. Van Dantzig vindt het niet per se de plicht van ondernemers om problemen in de samenleving op te lossen. De maatschappelijke plicht van een onderneming is volgens haar juist het eigen voortbestaan én de werkgelegenheid die daarmee gecreëerd wordt. Ze vindt dat van het mkb in deze tijd van economische- en gezondheidscrises niet verwacht kan worden de eigen winstgevendheid ondergeschikt te maken. Van Dantzig: ‘Werkgevers hebben veel aan hun hoofd. Ze doen hun best positief te blijven, maar zeker in de hard getroffen sectoren is dit een moeilijke opgave.’ Vanuit dit perspectief is ze dan ook wat huiverig voor overheidsmaatregelen die de werving van bedrijven proberen te reguleren. Maar ook al staat de business case voorop, de meeste mkb-werkgevers willen graag iets betekenen voor en bijdragen aan de maatschappij. Vaak ontbreken hiervoor echter de juiste kennis en duidelijke handvatten. Het mkb dient daarom volgens haar gesteund en geholpen worden.

“Een inclusieve bedrijfscultuur biedt voordelen aan iedereen, de werkgever voorop.”

Het mkb wordt nog weinig gezien in initiatieven die de arbeidsmarkt divers en inclusiever moeten maken.  Van Dantzig is een groot voorstander van diversiteit en inclusie op de werkvloer: ‘Een inclusieve bedrijfscultuur biedt voordelen aan iedereen, de werkgever voorop. Er is terecht veel aandacht voor het tegengaan van discriminatie bij het aannemen van een nieuwe medewerkers of stagiaires. Het fundament moet goed zijn. En als het goed zit op de werkvloer, dan is er ook geen probleem bij het aannamebeleid. Dát is mijn overtuiging.’ Vragen als ‘past die persoon wel’ zullen dan minder relevant zijn. De manier waarop een bedrijf omgaat met bijvoorbeeld pesten en arbeidsdiscriminatie is dan volgens haar bovendien een stuk objectiever te controleren. Van Dantzig: ‘Je moet als bedrijf, en zeker als mkb, iemand hebben die echt iets bijdraagt aan dat wat je belangrijk vindt. Het is aan recruitmentbureaus, andere organisaties en de kandidaten om te laten zien dat ze de kwaliteiten in huis hebben die de werkgever nodig heeft!’

Ze raadt bedrijven die actief een divers medewerkersbestand nastreven op zoek te gaan naar bedrijven die hierbij kunnen helpen. ‘Ga naar een sociale werkvoorziening of een sociaal bedrijf dat de mensen goed helpt, een goede match kan maken én die werkgevers ook begeleiden mocht er een probleem zijn met de medewerker.’

Dit alles draait volgens Michal van Dantzig om goede wil en creativiteit; volgens haar precies die kwaliteiten die kenmerkend zijn voor Amsterdam.

Meer weten?  Met vragen over een diverse en inclusieve werkvloer kunt u altijd terecht bij Amsterdam – Divers & Inclusief. Met Michal van Dantzig neemt u contact op via haar LinkedIn account. Zowel Van Dantzig als ADI zullen spreken op de live-uitzending van de gemeente Amsterdam ‘Inclusieve arbeidsmarkt Amsterdam: wat zijn de uitdagingen en hoe ziet de toekomst eruit?’ waarvoor u zich hier kunt aanmelden.

Back To Top