Rivelino Rigters wil het talent ontplooien van mensen die de maatschappij heeft afgeschreven. Als ‘Blackrockstar’ en middels de ‘Stichting Criminal Minded’ spoort hij jongeren aan hun talenten benutten en koppelt hen aan ervaringsdeskundigen en jobcoaches. Rivelino vertelt.

Muziek is in het professionele leven van Rivelino Rigters altijd belangrijk geweest. Zijn passie voor rapmuziek begon hij vanaf 2002 over te dragen op jongeren in een sociaal-maatschappelijke achterstandspositie. Hij wilde hun laten ervaren dat muziek een goede manier is om met problemen om te kunnen gaan. In 2006 startte hij zijn onderneming ‘Blackrockstar’. Maar dat was niet voldoende voor Rivelino. Inmiddels dragen hij en zijn collega’s van de Stichting Criminal Minded gericht kennis over aan deze jongeren. Praktisch betekent dit dat de stichting ex-gedetineerden en mensen in detentie helpt om weer aansluiting te vinden in de maatschappij. Door creatieve workshops, trainingen in rappen, zingen en dichten biedt Criminal Minded jongeren handvatten om hun verhaal te vertellen en letterlijk hun stem te laten horen. Zelf geven Rivelino en zijn collega’s het goede voorbeeld en animeren ze jongeren dit te volgen door hen bijvoorbeeld te laten assisteren bij workshops met gedetineerden

“Kijk verder dan iemands achternaam of huidskleur. Je zult heel veel talent vinden.”

Uiteindelijk zullen de jonge volwassenen leren om zelf de regie te pakken over hun leven. Criminal Minded stelt hiervoor een ontwikkelingsplan op voor iedereen die door hen begeleid wordt. In het plan stellen de jongeren zichzelf doelen en schetsen ze hun dromen. Ze komen hiervoor in contact met mentoren – rappers, story tellers en andere creatieve ondernemers -. Soms ontstaat er als het klikt de mogelijkheid voor een stage of werkervaringsplek. De onderliggende vraag blijft altijd: hoe wil je je doelen verwezenlijken? Als deze vraag is beantwoord, ontvangen de jongeren een certificaat en legt de stichting contact met jobcoaches, bijvoorbeeld van de gemeente Amsterdam of Reclassering Nederland. Rivelino wil graag meer tijd in de begeleiding van de mentee’s investeren.

Werkgevers, publiek of privaat, geeft Rivelino graag mee om meer open te staan voor vaardigheden die niet op papier staan. Want er is heel veel talent, ook onder degenen zonder het vereiste diploma. Als meer werkgevers het arbeidspotentieel van (ex-)gedetineerden zouden zien, is al iets gedaan tegen het negatieve beeld over deze mensen. Van Amsterdam – Divers & Inclusief verwacht Rivelino dat het een verbindende factor zal zijn tussen bedrijven, de gemeente en ervaringsdeskundigen zoals die bij de Stichting Criminal Minded.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Rivelino Rigters.

Back To Top