Hij brengt werelden bij elkaar. Met creatieve en originele oplossingen verbindt Serginho Stekkel veiligheid, werkgelegenheid en cultuur. Dat doet hij vanuit zijn projectbureau Stekks&CO of via een van zijn bestuursfuncties. Al sinds zijn jeugd zet Serginho zich met hart en ziel in voor gelijke kansen. Aan de totstandkoming van ADI leverde hij een belangrijke bijdrage.

Zoeken naar de gemene deler
Het blijkt voor veel organisaties heel lastig om divers talent te vinden, vindt Serginho. De wil is er wel, maar de meeste organisaties weten niet bij wie, laat staan wáár ze moeten beginnen. Verdieping en oprechte interesse bij de zoektocht naar divers talent noemt hij essentieel. ‘Kijk altijd eerst naar de samenstelling van je teams. De grootste uitdaging voor de meeste organisaties is het opbouwen van een nieuw netwerk en dat gaat stap voor stap. Je moet gelijkwaardigheid wíllen creëren én de gemene deler zoeken. Vanuit die gemeenschappelijke basis kan je vertrekken. Maar dat alleen is niet genoeg. Diversiteit kun je gebruiken om verder te komen. Als je dan uiteindelijk een aantal mensen met een diverse achtergrond op verschillende niveaus in je organisatie hebt werken, wordt dát je nieuwe norm.’

JE MOET GELIJKWAARDIGHEID WILLEN CREËREN ÉN DE GEMENE DELER ZOEKEN IN JE TEAMS. DAAR LIGT DE BASIS. MAAR DAT ALLEEN IS NIET GENOEG. DIVERSITEIT KUN JE GEBRUIKEN OM VERDER TE KOMEN!

Verbindingen leggen
Stekks&CO geeft oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. ‘Veel organisaties zijn zich wel bewust van maatschappelijke problemen en proberen antwoorden te vinden. Dat lukt niet atijd, bijvoorbeeld omdat ze te veel vanuit een eenzijdig perspectief kijken.’ Bij het vinden van oplossingen zoekt Serginho vooral naar de verbinding tussen veiligheid, werkgelegenheid en cultuur. Dat doet hij bijvoorbeeld door bedrijven te verbinden met de buurt waarin zij gevestigd zijn en in projecten die musea voor een bredere groep aantrekkelijk moeten maken. ‘De manier waarop we onze maatschappij en geschiedenis laten zien, bepaalt in grote mate hoe mensen naar zichzelf kijken. Het vormt je kern en uiteindelijk wie je bent.’ Daarom is het voor Serginho belangrijk om recht te doen aan alle aspecten van onze omgeving, cultuur en geschiedenis én om iedereen bij dat proces te betrekken. Daarmee wordt ook diversiteit op de werkvloer gestimuleerd.

Niet langer wachten
‘Het is belangrijk dat alle Amsterdamse bedrijven, groot en vooral ook klein, zich inzetten voor diversiteit en inclusie. Dat diversiteit en inclusie tegenwoordig nadrukkelijker in het nationale debat aanwezig zijn, kan daarbij helpen. Kijk naar de impact van Black Lives Matter. Ik vind het goed dat er een vertaalslag naar de Nederlandse context gemaakt is. Deze beweging zet aan tot nadenken bij organisaties die nog niet doordrongen waren van de situatie. Maar er gebeurt méér dan dat,’ zegt Serginho. Hij ziet dat veel mensen niet meer op veranderingen willen wachten en het heft in eigen hand nemen. ‘Kijk bijvoorbeeld naar SMIB, een mediaplatform dat zich richt op in- en externe journalistieke uitingen, on- en offline. Ze hebben een bibliotheek, organiseren events, publiceren boeken, managen artiesten en ontwerpen kleding. Het is ontstaan vanuit frustratie, omdat de oprichters het gevoel hadden dat ze geen deel uit mochten maken van het systeem. Eigenzinnig, innovatief, baanbrekend, geweldig. Ondernemers zoeken onafhankelijkheid van het systeem dat ze geleerd hebben niet te vertrouwen. En ook dit zijn mkb-bedrijven. Toch worden ze vaak vergeten als we over ‘het mkb’ spreken,’ zegt Serginho. Serginho is ook bestuurder bij Black Male Achievers, een organisatie voor en door zwarte, mannelijke professionals op het hoogste niveau. Hij kent hun successen, maar ook de niet altijd gemakkelijke weg naar succes. ‘Er is nog een lange weg te gaan, Ook in deze, best wel gesegregeerde stad die niet altijd meewerkt

Back To Top