‘Communicatie van iedereen voor iedereen.’ Dat is het motto van bureau Hammerfest dat content levert en campagnes maakt voor merken op sociale media. Het bureau, dat werd opgericht door Baba Touré en Guy Lokhoff, verkoopt inclusieve communicatie en wil bijdragen aan een sociaal-cultureel evenwicht in de media- en communicatie-industrie. Amsterdam – Divers & Inclusief sprak met Baba Touré, Managing Director.

“Merken en instanties moeten veranderen om relevant te kunnen blijven in een steeds diverser wordende maatschappij. De expertise van Hammerfest kan leiden tot effectievere sociale communicatie. Klanten als Videoland of de gemeente Amsterdam zien onze meerwaarde: ons personeelsbestand is divers en vormt een goede afspiegeling van de stedelijke bevolking.”

Baba Touré, Managing Director Hammerfest

Zes jaar geleden richtten Touré en Lokhoff – bevriend sinds de middelbare school – Hammerfest op. Beiden hebben een ouder met een niet-westerse migratieachtergrond. Wellicht speelde dit een onbewuste rol bij hun wens dat Hammerfest een sociaal-maatschappelijke impact moest hebben op de communicatie- en reclamesector. Meer en meer ontwikkelde die onbewuste wens zich tot een bewust pleidooi voor diversiteit en inclusie. “Reclame gaat om het creëren van perspectief en moet daarom inclusief zijn”, vindt Touré. “Dan is het nodig om binnen het bedrijf zoveel mogelijk perspectieven samen te brengen. Wij hebben daarom een grote diversiteit aan collega’s met heel verschillende achtergronden. Ze komen uit de meer creatieve hoek of hebben een marketingachtergrond. We hebben collega’s uit niet-westerse culturen en sommige collega’s zijn LHBTI-personen. Daarnaast is er binnen ons bedrijf ook een evenwichtige man-vrouwverhouding.”

Goed en inclusief werkgeverschap betekent voor Touré een continu proces van cultuurverandering. Een werkgever zou zich moeten realiseren dat medewerkers diversiteit en inclusie altijd uitdragen, bewust of onbewust. Daar moet je als werkgever rekening mee houden in je personeelsbeleid. Iemand met een niet-westerse migratieachtergrond zal door persoonlijke ervaringen meer bezig zijn met diversiteit. Touré heeft de ervaring dat voor veel kandidaten al tijdens sollicitatiegesprekken diversiteit en inclusie een thema is. Dat is een aandachtspunt voor werkgevers.

“Inclusief werkgeven betekent ook dat het bedrijf instaat voor een respectvolle omgang met elkaar. Ook is belangrijk dat de werkgever tijdens overleggen en bijeenkomsten gesprekken over diversiteit en inclusie stimuleert en ruimte biedt aan debatten over bijvoorbeeld ‘Black Lives Matter’ en welke rol het bedrijf hierin heeft.”

Touré realiseert zich dat het bevorderen van diversiteit en inclusie voor bedrijven moeilijk kan zijn, zeker als dat thema niet behoort tot de core business. Men moet zich steeds blijven afvragen hoe diversiteit en inclusie in groeiplannen en werkprocessen meegenomen kan worden. Ook Hammerfest zelf heeft daarmee te maken. Touré: “Op het vlak van leeftijdsdiversiteit moeten wij nog een stap maken. We moeten nog functieprofielen samenstellen voor mensen die een ruime werkervaring hebben. We letten er al wel op dat we bij samenwerking met partners perspectieven van oudere professionals meenemen.” (Zie ook Vraag van de maand mei/juni). Goed en inclusief werkgeverschap blijft een proces van cultuurverandering voor alle bedrijven.

Touré vindt, ook als bestuurslid van VEA (de branchevereniging van toonaagevende communicatie-adviesbureaus in Nederland), dat de communicatiebranche zich moet hervormen. “Het gaat dan bijvoorbeeld over het zoeken naar en het werven van talent. Er is in onze sector vaak een beperkte blik op diversiteit en inclusie. Bepaalde opleidingen en kwalificaties worden als toonaangevend beschouwd. Daarbij vergeet men dat veel getalenteerde mensen niet altijd het privilege hebben om bepaalde opleidingen te volgen. Ondernemers hoeven echter niet altijd al het hoogste niveau van medewerkers te eisen bij binnenkomst, maar kunnen er ook voor kiezen te investeren in de ontwikkeling en groei van hun medewerkers. Let’s do the right thing, durf je nek uit te steken.”

Baba Touré hoopt dat, mede door Amsterdam – Divers & Inclusief, bedrijven in zijn branche serieus gaan reflecteren op hun handelwijze. Het delen van best practices, individueel advies en interviews over de aanpak van diversiteit en inclusie in andere bedrijven zijn hiervoor nuttig en nodig.

Back To Top