Zaterdag 31 juli startte in onze hoofdstad de jaarlijkse Pride. In 1996 organiseerde Amsterdam haar allereerste Pride. Deze 25ste editie moet het helaas doen zonder botenparade maar wél met een Pride Walk en kleinschalige activiteiten verspreid door de stad. Het thema van Pride is dit jaar ‘TAKE PRIDE in us’. Het is een uitnodiging aan mensen die zelf niet tot de lhbti+-gemeenschap behoren om mensen binnen die gemeenschap te steunen. Taking pride houdt ook in dat lhbti+-personen zichzelf moeten kunnen zijn, op straat en op de werkvloer. Helaas is dit niet de dagelijkse realiteit. Dat komt doordat onze samenleving op heel veel vlakken is georganiseerd vanuit een binair-seksemodel met bijbehorende heteroseksuele norm. Dit model sluit groepen met een andere seksuele voorkeur of genderidentiteit uit. Het gevolg kan ongelijke behandeling zijn of zelfs geestelijk en/of fysiek geweld, zoals blijkt uit het ‘Actie-onderzoek anti-discriminatie LHBTQI+ 2020-2021’, wat in opdracht van de gemeente Amsterdam is uitgevoerd.

Strijd voor gelijkwaardige behandeling op de werkvloer blijft nodig

Discriminatie op de werkvloer ten aanzien van lhbti+-personen komt nog steeds voor maar vaak in meer subtiele vorm, zoals via stereotyperingen, grappen en/of flauwe opmerkingen. ADI-expert Remco Boxelaar richtte daarom in 2018 Corporate Queer op, een platform voor lhbti+-professionals die de heteronorm in het Nederlandse bedrijfsleven bevragen en uitdagen. Zolang die norm niet wordt aangepakt, zullen lhbti+-personen geneigd zijn zich aan te passen aan heersende hetero-normen. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte. Deze zakelijk dienstverlener toont in een onderzoek aan dat medewerkers die niet tot de norm behoren, hun uiterlijkheden en gedragingen zodanig aanpassen dat ze erbij kunnen blijven horen. Maar liefst 83 procent van de respondenten in het onderzoek die zich identificeren als lhbti+, passen zich op hun werk aan. Zij blijven bijvoorbeeld bewust ‘in de kast’, kleden zich als lhbti+-personen niet te “vrouwelijk” of te “mannelijk” of laten hun lhbti+-partner thuis bij personeelsuitjes. Volgens Deloitte heeft dit gedrag grote impact op het welzijn van medewerkers. Het heeft een negatieve invloed op hun gevoel van eigenwaarde en op de werkplezier. Het onderzoek concludeert dat authenticiteit een belangrijke waarde moet worden binnen organisaties zodat lhbti+-werknemers meer zichzelf kunnen zijn. En die authenticiteit begint aan de top.

Kom zelf in actie

Het is belangrijk dat werkgevers zich dus meer bewust worden van de subtiele processen van uitsluiting van lhbti+-medewerkers op de werkvloer. Dat kan door kennis op te doen over je organisatiecultuur. Wil je hier meer over weten? SER Diversiteit in Bedrijf publiceerde in 2020 het kennisdocument ‘LHBTI+ op de werkvloer’. Daarin staan veel praktische tips over hoe je jouw organisatie meer lhbti+-inclusief kunt maken. Zélf kun je ook een steentje bijdragen, bijvoorbeeld door collega’s aan te spreken wanneer je merkt dat zij iemand niet gelijkwaardig behandelen of door je meer te verdiepen in de geschiedenis en verhalen van lhbti+-personen. Bezoek bijvoorbeeld met je collega’s een van de onderstaande fototentoonstellingen die tijdens de Pride te zien zijn:

  • Celebrating Diversity’: een fotoreeks die de strijd en energie laat zien van 25 jaar Amsterdam Pride. Te zien t/m 10 augustus bij de Vondelfontein in het Vondelpark.
  • Oud Roze’: portretten van oudere generatie lhbti+-personen. Te zien t/m 20 augustus bij de Westerkerk.
  • ‘Pride Photo Outdoor’: tentoonstelling. Te zien t/m 31 augustus op diverse plekken in de stad.
Back To Top