Henkel is een groot internationaal bedrijf en voert diverse merken. Het bedrijf heeft een gevarieerde portefeuille en bekleedt met drie business units – Adhesive Technologies, Laundry & Home Care en Beauty Care – leidende posities in zowel de industriële als de consumentensector. Het bedrijf kent een lange geschiedenis en bestaat inmiddels ruim 140 jaar. Tegenwoordig werken bij Henkel wereldwijd 52.000 mensen. Diversiteit en inclusie (D&I) maken integraal deel uit van de bedrijfscultuur van Henkel. Een gesprek over D&I met Andrea Hermanns, Senior HR Business Partner Henkel Global Supply Chain, en warm pleitbezorger van D&I

‘Velen denken dat Henkel een Duits bedrijf is, maar wij zijn juist zeer internationaal en divers en hebben medewerkers uit 120 verschillende landen. Diversiteit is stevig verankerd in onze bedrijfscultuur. Een voorbeeld daarvan is hoe wij het doen op het vlak van genderdiversiteit: 35,7 procent van onze managers zijn vrouwen.

Vijftien jaar geleden begon ik bij Henkel als stagiair in het toenmalige Recruitment Team op het hoofdkantoor in Düsseldorf, Duitsland. Ik kreeg de kans om verschillende verantwoordelijkheden binnen HR over te nemen. Toen vijf jaar geleden ons nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam werd geopend, kwam ik terecht bij het Henkel Global Supply Chain team. Inmiddels ben ik daar de Senior HR Business Partner. De Amsterdamse vestiging stuurt de wereldwijde supply chain, inkoopprocessen, standaarden en strategieën voor de drie business units aan. Hier in Amsterdam hebben we ook een zeer divers team van meer dan 200 medewerkers, bijna 40 verschillende nationaliteiten, afkomstig uit zeer verschillende industrieën en met vele culturele achtergronden en denkrichtingen. Naast mijn rol als HR Business Partner, ben ik gepassioneerd en serieus bezig met diversiteit en inclusie binnen Henkel. Daarom ben ik erg blij dat ik onze D&I-roadmap in Nederland en België mag aansturen.

Ondersteuning vanuit de top
D&I is altijd een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur geweest en dat wordt sterk ondersteund door onze Raad van Bestuur. D&I is ook een belangrijk onderdeel van onze wereldwijde HR-strategie, die wordt aangestuurd vanuit ons hoofdkantoor in Düsseldorf. We hebben een uitgebreid diversiteitsnetwerk in elke regio met agenten en ambassadeurs vanuit alle business units en functies. Belangrijke diversiteitsdimensies voor ons zijn geslacht, etniciteit, leeftijd, seksuele geaardheid, arbeidsbeperking, maar ook religie en manieren van denken. De grootste focus wereldwijd ligt op gender en etniciteit.

Beweging rond D&I
Vanuit het Amsterdamse Henkel Global Supply Chain kantoor hebben we vorig jaar het Charter Diversiteit ondertekend, om zo ons engagement voor D&I te tonen. We hebben toen ook met een intern evenement het startschot gegeven voor lokale D&I-activiteiten. Collega’s toonden toen een grote interesse om dieper op dit onderwerp in te gaan. Zo ontstond er een beweging en was het D&I-project geboren!

Dit D&I-project wordt vormgegeven door een team van twintig collega’s met verschillende leidinggevende posities, diverse culturele achtergronden en manieren van denken. Wij werken binnen dit team vrijwillig samen om de toekomstige D&I-roadmap vorm te geven. Ik ben er sterk van overtuigd dat een dergelijk divers team een grote stimulans is om diversiteit te implementeren en verandering tot stand te brengen in het bedrijf. Na het analyseren van onze huidige en toekomstige uitdagingen hebben wij besloten om als eerste te focussen op gendergelijkheid, inclusie en diversiteit in denkwijzen. We hebben een duidelijk stappenplan geformuleerd, inclusief activiteiten om verandering in de organisatie te stimuleren.

Voorbeelden van activiteiten binnen D&I
Qua gendergelijkheid is ons doel om het aandeel van vrouwen binnen senior-managementposities verder te vergroten. Samen met het College van Bestuur hebben we maatregelen geformuleerd om de verschillende processen van werving en loopbaanontwikkeling te verbeteren. Daarnaast zijn we gaan samenwerken met ‘TEDxAmsterdam Vrouwen’ om zo onze vrouwelijke medewerkers uitgebreide netwerkmogelijkheden te bieden. Op 8 maart vierden we met het hele Global Supply Chain team Internationale Vrouwendag om het bewustzijn voor gendergelijkheid te vergroten.

Verder zijn we op zoek gegaan naar de mogelijkheid om digitaal denkend talent binnen ons team meer zichtbaar te maken, met als belangrijkste doel een beter begrip te creëren van hun rollen en projecten binnen het team en hun een podium te geven. Dit resulteerde in een  nieuw intern evenement: “Meet the Digitalists!”. Er was hiervoor veel interesse bij collega’s en inmiddels staat de tweede editie klaar om gelanceerd te worden!

Op het gebied van inclusie werkt het team aan een cultuur waarin werknemers zichzelf kunnen zijn, trots zijn om deel uit te maken van Henkel en een sterk gevoel hebben van erbij te horen! Het doel is om alle werknemers aan te moedigen de beste versie van zichzelf te worden. De activiteiten voor meer inclusie lopen zeer uiteen: simpele life hacks, activiteiten die collega’s sterker binden aan onze merken en innovaties, een enquête om de status en perceptie van D&I binnen afdelingen beter in kaart brengen of aansprekende manieren om nieuwe collega’s op een persoonlijkere manier te betrekken.

Waar ik heel positief op terugkijk was het evenement ‘Creating Belonging: Let’s Talk about Ethnical Diversity & Black Lives Matter.’ Het onderwerp van Black Lives Matter stond hier centraal. We wilden iets doen wat authentiek en reflectief zou zijn en leermogelijkheden bood voor het team. We hebben toen gekozen voor een gemodereerde paneldiscussie met een van onze Henkel D&I-leiders uit Noord-Amerika – een extern expert en keynote spreker -, in combinatie met een interactieve Q&A-sessie voor werknemers. Dit leidde tot een prachtige, inspirerende en open dialoog.

Vooral dit jaar tijdens de corona-crisis heb ik zeer open en authentiek leiderschap ervaren, waarbij veel compassie werd getoond en de gezondheid en veiligheid van de medewerkers op nummer 1 werden gezet.

Leiders zetten de norm
D&I begint bij de top! Het dagelijks gedrag van leiders zet de norm voor anderen, vooral bij D&I-onderwerpen. Als dit gedrag strookt met de gedeelde waarden en het doel van het bedrijf, dan is dit een echt krachtig instrument en creëert het een bedrijfscultuur waarin iedereen de beste versie van zichzelf wordt en zichzelf kan ontwikkelen.

Het belang van leiderschap binnen Henkel hebben wij verder vormgegeven via vier leiderschapsprincipes voor alle medewerkers. Die zijn leidend voor onze leiders en overige medewerkers en bepalen de toon en de houding die we in het bedrijf willen hebben. D&I is in deze vier leiderschapsprincipes ingebed.

Aangaan van uitdagingen
Tijdens een webinar dat wij ons team tijdens Diversity Day op 6 oktober hebben aangeboden, zijn we begonnen met een 66-dagen durende uitdaging om te werken aan meer inclusief zijn. Mijn persoonlijke uitdaging voor de komende 66 dagen is om beter na te gaan of ik altijd iedereen heb meegenomen en vooral of ik collega’s die van nature niet als eerste het woord nemen, meer een podium heb gegeven. Ik spreek zelf liever van authentiek en inclusief leiderschap, dan van mannelijk of vrouwelijk leiderschap. Ik geloof dat we authentieke leiders nodig hebben die van nature diversiteit en inclusie omarmen, die sterke bondgenoten en mentoren zijn voor anderen. Mannen kunnen die sterke bondgenoten zijn voor vrouwen, vrouwen kunnen soms moediger zijn, ook in het opbouwen van belangrijke netwerken.

Trots om bij Henkel te werken
Ik denk dat wij zeer inspirerende leiders hebben bij Henkel. Vooral dit jaar tijdens de corona-crisis heb ik zeer open en authentiek leiderschap ervaren, waarbij veel compassie werd getoond en de gezondheid en veiligheid van de medewerkers op nummer 1 werden gezet. “Ik heb me nog nooit zó’n Henkelaner gevoeld”, heb ik de afgelopen maanden veel gehoord op de werkvloer. Dit is een sterk signaal dat onze medewerkers zich trots voelen om deel uit te maken van het bedrijf en sterk verbonden zijn met de waarden van Henkel.’

 

Wil je meer weten over authentiek leiderschap? Luister dan aflevering #4 Leiderschap van de podcast serie ‘Jezelf zijn werkt’.

Back To Top