Op woensdag 9 december organiseerde Amsterdam Divers & Inclusief (ADI) het eerste webinar van een reeks van webinars over diversiteit in het Amsterdamse midden- en kleinbedrijf. Dit webinar stond in het teken van de meerwaarde van een divers personeelsbestand. Het is voor mkb ondernemers immers minder vanzelfsprekend om de voordelen van divers personeel en een inclusief bedrijfsklimaat in kaart te brengen dan voor grote bedrijven. Toch kan het ook voor kleine bedrijven juist interessant zijn om deze meerwaarde te analyseren.

Zo blijkt uit cijfers van de Mkb Servicedesk dat het mkb in Nederland samen verantwoordelijk is voor meer dan 60% van de welvaart en 70% van de werkgelegenheid. Bovendien vragen veranderingen op de stedelijke arbeidsmarkt om actie op het gebied van diversiteit en inclusie: de komst van internationale bedrijven, bijvoorbeeld door Brexit, zorgt voor competitie om lokaal talent; de huidige laagconjunctuur leidt tot minder werkgelegenheid en tot uitstroom van vooral kwetsbare groepen, zoals werknemers met tijdelijke en flexibele contracten, jongeren en mensen met een arbeidsbeperking. Zij zijn immers oververtegenwoordigd in sectoren die momenteel stil liggen waaronder de horeca en cultuursector.

De mogelijke meerwaarde van divers personeel

Het rapport Diversity within small and medium sized enterprises van de Europese Commissie (EU, 2015) brengt helder in kaart brengt wat het profijt kan zijn van diversiteit in het personeelsbestand voor het mkb. Aanhakend bij de behoefte van goed personeel onderschrijft het rapport dat diversiteit bijdraagt aan een meer positief imago van het bedrijf, zowel naar klanten en cliënten toe als naar werkzoekenden. En als een middelgroot of klein bedrijf investeert in diversiteit is er tevens een grotere kans op innovatie van producten en diensten omdat het leidt tot nieuwe en andere manieren van denken in het bedrijf. Hierdoor neemt de kans toe dat producten en diensten beter aansluiten op de wensen van lokale klanten en cliënten. Een ander recent en vaak aangehaald argument is dat een divers bedrijf vaak meer aanpassingsvermogen of weerbaarheid heeft in economisch onzekere tijden. Tegelijkertijd heeft ook de stad Amsterdam baat bij meer diversiteit op de werkvloer van mkb werkgevers omdat het gelijke kansen stimuleert en zo een nieuwe norm stelt voor inclusief werkgeverschap.

Meer diversiteit in de overwegend witte reclamebranche

Patritia Pahladsingh, Managing Director van het Amsterdamse reclamebureau TBWA\Neboko en gastspreker tijdens dit eerste webinar vertelde wat de meerwaarde is van divers personeel voor haar bedrijf, in de nog overwegend witte reclamebranche. Met haar bedrijf ontwikkelt Patritia ideeën voor grote internationale en Nederlandse merken, zoals McDonalds, Albert Heijn en de Nederlandse Spoorwegen. Patritia wil met TBWA\Neboko uiteindelijk een goede afspiegeling zijn van de samenleving want dit zorgt niet alleen voor gelijke kansen maar hierdoor voelen klanten zich ook beter gerepresenteerd in de merken die TBWA\Neboko adviseert. Hiervoor is het belangrijk dat haar personeel in allerlei opzichten meer divers is. Om getalenteerd divers personeel binnen te halen heeft Patritia een plan for change bedacht waarmee ze creatieve en talentvolle jongeren een kans wil bieden. Daarom organiseert ze in samenwerking met scholen speciale lessen over reclame en open stagedagen in haar bedrijf.

Maar met alleen divers personeel kom je er uiteindelijk niet. Ook een inclusieve cultuur op de werkvloer speelt een belangrijke rol. Daarom zal ADI het komende jaar een aantal praktische webinars organiseren die mkb werkgevers tips en gereedschap aanreiken voor het werven, selecteren en het behoud van divers personeel. Het eerstvolgende webinar vindt plaats op donderdag 18 februari en zal gaan over inclusieve werving.

Back To Top