maven

Bij het Londense handelsbedrijf Maven Securities zijn wereldwijd momenteel 400 werknemers in dienst, waarvan er zo’n dertig werken voor de Nederlandse tak op de Amsterdamse Zuidas. Ze streven naar een bedrijfscultuur waarin diversiteit, gelijkheid en inclusie de basis vormen van de omgeving, maar hoe zorgt het relatief kleine Nederlandse team ervoor dat die kernwaarden ook bij hen op de werkvloer een prominente plaats krijgen? Office Manager Ivy Lo-Fo-Sang is verantwoordelijk voor het Nederlandse D&I-programma  en geeft uitleg.

Maven hecht veel waarde aan zijn mensen en beschouwt ze als hun belangrijkste onderdeel. “Het ondersteunen van medewerkers staat voorop”, zegt Lo-Fo-Sang. “We willen dat onze mensen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen om wie ze zijn, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, seksuele geaardheid of sociaal-demografische kenmerken. En dat is niet alleen goed voor onze mensen en het succes van het bedrijf, maar het is ook het juiste om te doen.”

Lo-Fo-Sang kreeg de opdracht om zich te verdiepen in lokale initiatieven. Toen zij haar inclusiedoelstellingen opstelde, ontdekte zij dat deze goed aansloten bij de doelstellingen van jongereninitiatief jINC, dat in 2003 werd opgericht om armoede en verval in Amsterdam Nieuw-West tegen te gaan. De geboren en getogen in Osdorp, Lo-Fo- Sang kent de grote sociaal-economische verschillen in de stad goed.

Lo-Fo-Sang: “Het verschil tussen werken op de Zuidas en opgroeien in Osdorp kan heel groot zijn, terwijl de locaties maar twee tramhaltes van elkaar verwijderd zijn. Jongeren in Osdorp hebben minder vaak professionele rolmodellen en hun leefomgeving is kleiner. Hierdoor worden ze minder goed begeleid bij het maken van keuzes met betrekking tot vervolgonderwijs en beroepskeuzes. Om de bekendheid hiervan te vergroten, hebben we gekozen voor een samenwerking met jINC. Op jonge leeftijd maak je keuzes die vaak invloed hebben op de rest van je leven. We hopen dat we deze jongeren iets kunnen meegeven waarmee ze nog beter voorbereid zijn op de toekomst.”

Het traject van Maven begint met bliksemstages en sollicitatietrainingen. De jongeren worden getraind in het voeren van sollicitatiegesprekken en het online vinden van relevante informatie ter voorbereiding hierop. “We leren de jongeren netwerken en pitchen. Ook wijzen we ze op kwaliteiten die zij hebben maar waar ze zelf niet bij stilstaan. Ze kunnen veel meer dan ze zelf denken!”

De kracht van Mavens D&I-programma zit in het creëren van bewustwording over D&I via samenwerking met externen, meent kwartiermaker Sarah Elbadr-Boers van Amsterdam – Divers & Inclusief. “Als je een klein personeelsbestand hebt, heb je misschien weinig ruimte om nieuwe werknemers aan te nemen of een compleet D&I-beleid op te tuigen. Vandaar dat ik het positief vind dat Maven de samenwerking met jINC heeft opgezocht: zo leert Maven als bedrijf jongeren kennen die ze misschien op een later moment wél een baan of netwerk kunnen aanbieden, ze verhogen het bewustzijn rondom diversiteit bij het zittend personeel én zorgen voor maatschappelijke impact op lokaal niveau.”

Ook Lo-Fo Sang ziet de voordelen van de samenwerkingen met eigen ogen. Ze meent dat niet alleen de jongeren, maar ook haar collega’s veel leren van de trajecten. “Onze werknemers worden zich er meer van bewust hoe lastig het kan zijn voor kinderen van een andere achtergrond om een werkplek te vinden”, meent Lo-Fo-Sang. “Veel mensen die wel geluk hebben gehad met een goede opleiding en goede begeleiding begrijpen niet hoe hard deze kinderen moeten werken om ergens te komen. Deze collega’s leren door het partnerschap met jINC hun eigen vooroordelen op de proef te stellen en maken kennis met jongeren uit andere culturen en achtergronden. Ook ontwikkelen ze hun coachingsvaardigheden. En als laatste, maar minstens even belangrijk: zo krijgen ze via Maven het gevoel iets waardevols te kunnen doen voor de maatschappij.”

 

Back To Top