Veel bedrijven hebben tegenwoordig te maken met SROI (Social Return on Investment). Wat houdt SROI in en hoe kun je er concrete invulling aan geven? Amsterdam – Divers & Inclusief (ADI) sprak met OGD-ICT over hoe zij dit aangepakt hebben. OGD is een landelijke ICT-dienstverlener met 1200 werknemers, die al 30 jaar bedrijven ICT-ondersteuning biedt.

Hoe zijn jullie met SROI in aanraking gekomen?

Vijf jaar geleden zijn we gaan deelnemen aan aanbestedingen bij overheidsklanten. Sinds 2013 gelden er bij alle rijksopdrachten boven de 250.000 euro bepaalde voorwaarden met betrekking tot SROI. Dit houdt in dat professionele inkopers bij het inkopen van producten en diensten rekening moeten houden met maximale duurzame waarde: naast de prijs moet er ook gekeken worden naar de impact op mens en milieu. Door deze handelwijze ondersteun je de organisatie waar ingekocht wordt.

Als OGD geloven wij in het geven van kansen en stimuleren van ontwikkeling. SROI past hier goed bij: met een deel van het bedrag van de aanbesteding creëren wij weer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoe vullen jullie SROI concreet in?

Conform de afspraken met onze opdrachtgever hebben wij toegezegd om per jaar minimaal drie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en extra te begeleiden op de werkvloer.

Wij hebben als eerste stap een partij benaderd die statushouders begeleidt naar werk en gekeken of zij konden helpen bij het inbrengen van kandidaten. Vervolgens hebben we kennisgemaakt met alle geïnteresseerden. Binnen drie maanden hadden we drie statushouders aangenomen en binnenkort krijgen nog zes anderen ook een plek. Dat betekent dat zij geen beroep meer hoeven doen op een uitkering. Wij zorgen er ook voor dat zij zich kunnen ontwikkelen en bijscholen op ICT-gebied. Dit en de werkervaring die ze opdoen is positief voor hun latere positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn we bezig met het opzetten van een buddy-systeem: OGD’ers die het leuk vinden om deze nieuwe collega’s extra te begeleiden en wegwijs te maken binnen de organisatie. Zo vergroten de statushouders hun netwerk.

Heb je tips voor andere bedrijven die met SROI aan de slag willen?

Wat we bij OGD vooral gemerkt en geleerd hebben, is dat het een kwestie van beginnen is. Doe een oproep, maak kennis met een kandidaat, zoek waar nodig een specifieke plek en kijk hoe dat gaat. Daarnaast is het handig om nauw contact te onderhouden met UWV. In sommige gevallen kun je een beroep doen op de vangnetregeling, waardoor je als werkgever bij eventuele uitval van een kandidaat door ziekte minder risico loopt. We zien SROI niet louter als een verplicht onderdeel van een aanbesteding, als iets wat ‘ook nog moet’. Wij zijn als OGD  erg tevreden dat wij op deze manier ook een maatschappelijk steentje kunnen bijdragen. Daarbij hebben we slimme, ambitieuze mensen in huis gehaald die om welke reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt hadden. We geven hun een duwtje in de rug en dat betaalt zich dubbel en dwars uit, zowel voor hen als voor ons!

Back To Top