Update 08/12: De bijeenkomst is ook online te volgen! Aanmelden is nog steeds mogelijk.

De gemeente Amsterdam ziet de diversiteit van de stad als haar kracht en wil stimuleren dat alle Amsterdammers mee kunnen doen. Het streven naar diversiteit en inclusie is inmiddels gemeengoed geworden bij veel organisaties. Iedere or- ganisatie geeft het diversiteitsbeleid op een eigen wijze vorm, stuit daarbij op vaak vergelijkbare problemen, en zoekt via allerlei wegen naar oplossingen. Om vooruit te komen is het van belang om van elkaar te leren hoe met uitdagingen om te gaan. Mede daarom is de gemeente opdrachtgever van het platform ‘Amsterdam – Divers & Inclusief’. In aanvulling hierop wil de gemeente een uitwisseling van kennis en ervaring ondersteunen binnen de (semi-) publieke sector. Specifieke obstakels moeten aandacht krijgen, namelijk het gebrek aan kennis over de mate van diversiteit van het personeelsbestand en welke interventies voor welke groepen in welke contexten goed werken. Bovendien is het van belang om bij inclusie ook de doelgroepen en hun belangenorganisaties te betrekken. Met het oog op deze doelen ondersteunt de gemeente Amsterdam de organisatie van een Dag van Diversiteit & Arbeidsmarkt, voor met name de (semi-)publieke sector.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum: woensdag 15 december 2021
Tijd: 13:30 tot 18:00 uur
Plaats: OBA Theater (6e etage) – Oosterdokskade 143 – 1011 DL Amsterdam
Online ook mogelijk via live-stream.
Aanmelden: Stuur (zowel voor fysiek aanmelden als voor online aanmelden) een e-mail met je naam en organisatie naar: peter.zwaga@gmail.com
Een QR-code in de CoronaCheck-app (in combinatie met een ID) is verplicht voor de toegang.

PROGRAMMA

13:30 – 14:00
Inloop en registratie;

14:00 – 14:05
Opening door de moderator Mohamed Mahdi;

14:10 – 14:25
Inleiding door Rutger Groot Wassink – wethouder Diversiteit van gemeente Amsterdam;

14:20 – 14:45
Presentatie resultaten uit de Culturele Barometer door Maurice Crul – hoogleraar Identiteit, Diversiteit en Inclusie aan de VU samen met een medewerker van de HvA die de inclusie en diversiteitsaanpak van de HvA zal presenteren;

14:45- 15:05
Resultaten uit de verkenning naar goede voorbeelden van diversiteitsbeleid in Amsterdam door Esin Aközbek van BMC samen met een medewerker van een organisatie uit de (semi-) publieke sector;

15:05 – 15:25
Presentatie van opbrengsten uit een inventarisatie onder belangenorganisaties over hun ervaringen met beleid voor diversiteit en inclusie in de (semi-) publieke sector van Amsterdam;

15:25 – 15:45
Keynote toespraak door Freddy Weima voorzitter van de PO-raad. Thema: het nut en de noodzaak van diversiteit onder het personeel van publieke instellingen.

15:45- 16:45
Panelgesprek over de thematiek van de dag.
Met Remke Verdegen (Transgendernetwerk Nederland)Milka Yemane (directrice van Stichting Lemat en adviseur integratie en inclusie, gevraagd), Grietje Postma (directeur HRM – ROC van Amsterdam), Ruard Ganzevoort (Chief Diversity Officer van de VU) en Peter Teesink (gemeentesecretaris Gemeente Amsterdam).

16.45 – 17:00
Afsluitende observaties en conclusies door Zeki Arslan, voorzitter Platform Sociale Binding; Netwerkborrel.

Na elk onderdeel is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers en panelleden.

Back To Top