Asito won de Award Diversiteit in Bedrijf 2018 in de categorie ‘grote bedrijven’. Deze foto, die de diversiteit in het bedrijf goed weerspiegelt, werd gemaakt door Sacha de Boer. 

 

Schoonmaakbedrijf Asito heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het plaatsen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Asito doet dit door middel van functiecreatie. Bij functiecreatie worden in het bedrijfsproces de complexe taken onderscheiden van de minder complexe taken. Om dit te doen worden de functies en de werkprocessen in het bedrijf onder de loep genomen en opnieuw ingericht. Dit gebeurt door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en deze taken samen te voegen tot nieuwe duurzame banen. Zo doet gekwalificeerd personeel het werk waarvoor het is opgeleid, en worden elementaire taken uitgevoerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De werkprocessen die in het bedrijf plaatsvinden moeten daarvoor soepel blijven verlopen of zelfs worden geoptimaliseerd.

Asito deelt drie cruciale factoren die zij gedefinieerd hebben tijdens het werken met functiecreatie:

  1. Kijken naar de taken die de medewerker gaat uitvoeren.

Asito denkt steeds minder in functies en profielen, en steeds meer in taken die moeten worden uitgevoerd; hoe kan eventueel worden geschoven met taken? Hierdoor kunnen zittende medewerkers hun talenten maximaal benutten en kan een nieuwe medewerker eigen taken uitvoeren. Door hier een goede balans in te vinden blijft het draagvlak voor deze aanpak in de organisatie groot, want iedereen doet werkt wat bij hem/haar past.

  1. Kijken naar de omgeving.

Werken in een stationshal met drukke reizigers vraagt een heel andere benadering dan werken in een rustige kantooromgeving. Als je een functie creëert voor iemand met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt moet je er voor zorgen dat deze persoon zijn of haar werk goed kan uitvoeren in de omgeving waar deze geplaatst wordt.

  1. Kijken naar de kwaliteiten van de leidinggevende.

Voor het bieden van een goede begeleiding wordt de ervaring van de leidinggevende in kaart gebracht. Dan kijkt men of de gecreëerde vacature geschikt is voor iemand met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Is dat het geval, dan wordt er gericht geworven voor iemand uit die doelgroep. Deze manier van functiecreatie is voor Asito erg succesvol.

Back To Top