De Algemene Werkgeversvereniging Nederland zet in de ‘Nationale voorbeeldenbank inclusief werkgeven‘ geslaagde voorbeelden van inclusief werkgeverschap in het licht. De voorbeeldenbank laat veel voorbeelden zien van werkgevers die door het aannemen van kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt een verschil hebben gemaakt. Ook zijn bedrijven vertegenwoordigd die hun arbeidsmarktcommunicatie hebben aangepast aan verschillende diversiteitsgroepen.

AWVN vindt dat een inclusieve werkgever de meerwaarde van diversiteit in zijn organisatie benut en laat werknemers met een arbeidsbeperking ‘naar vermogen’ werken. Vaak gaat het om werknemers met een psychische, fysieke of chronische ziekte/aandoening. Andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld ex-gedetineerden, langdurig werkloze ouderen en statushouders. Een inclusieve werkgever zorgt ervoor dat de werknemer zijn mogelijkheden en talenten optimaal kan benutten en zo een waardevolle bijdrage kan leveren aan de onderneming.

AWVN verzamelt voorbeelden uit alle 35 Nederlandse arbeidsmarktregio’s en deelt via de nationale voorbeeldenbank inspirerende teksten en video’s van grote bedrijven en mkb’s. De voorbeelden komen vanuit verschillende sectoren: horeca, (duurzame) energie, mobiliteit, procesindustrie en meer. Dit aanbod is uniek voor een Nederlandse werkgeversorganisatie. Door werkgevers te inspireren met praktijkverhalen levert AWVN een bijdrage aan de waardering van verschillen op de werkvloer. Bovendien draagt dit initiatief bij aan de realisatie van de banenafspraak.

Back To Top