(v.l.n.r.) Ruben Brave (DSA), Hussein Adam Dia, Thomas Vles (DSA), Peter Bout (B. Amsterdam), Alice Odé en Stephan Alspeer (Include Now).

De Dutch Startup Association (DSA) en B. Amsterdam hebben het Charter Diversiteit ondertekend. B. Amsterdam hoste de bijeenkomst in een groot bedrijvenpand in Amsterdam en sluit zich aan bij Amsterdam – Divers & Inclusief. De Dutch Startup Association is de brancheorganisatie van start-ups en scale-ups in Nederland en ondersteunt de honderden leden bij het groeiproces. De DSA vraagt tevens politieke aandacht voor de belangen van deze sector. B. Amsterdam is een start-up en faciliteert andere beginnende ondernemingen met kantoorplekken, tools en workshops en catering. In drie vestigingen helpt B. Amsterdam zo start-ups groeien en bouwt een relevant netwerk.

Met het ondertekenen van het Charter Diversiteit laat de Dutch Startup Association zien dat ze zich voor diversiteit op alle vlakken wil inzetten: etnisch-culturele achtergrond, gender, leeftijd, LHBTI+ en arbeidsvermogen. De brancheorganisatie wil vooral start-ups en scale-ups in haar rijen bewegen om zelf het Charter Diversiteit te ondertekenen en zo de meerwaarde van D&I in eigen huis te realiseren.

“Door startups nu bewust te maken van de huidige status rondom de voordelen van een diverse en inclusieve cultuur kunnen we op lange termijn een enorme impact maken. In tegenstelling tot grote bedrijven kunnen startups sneller veranderen en daarmee veel meters maken in korte tijd”.

Thomas Vles, directeur DSA

Peter Bout, Lead Brand & Partnerships B. Amsterdam, zegt dat het bedrijf vooral meer talent met een migratieachtergrond wil aantrekken om zo meer invalshoeken in huis te hebben.

Ruben Brave, medeoprichter en bestuurslid van de Dutch Startup Association, Stephan Alspeer, medeoprichter en bestuurslid van ADI-expert Include Now en Alice Odé, projectleider Amsterdam – Divers & Inclusief, voerden een panelgesprek over het belang van diversiteit voor startende bedrijven.

“Je moet mensen met een migratieachtergrond niet vanwege hun migratieachtergrond aannemen, maar omdat ze je blik verruimen en van toegevoegde waarde zijn. Onderzoek zoals van McKinsey laat zien, dat een gender en cultureel divers team vervolgens beter presteert.”

Alice Odé, projectleider Amsterdam – Divers & Inclusief

Back To Top