Deze vraag komt van Hello Fresh, dat streeft naar meer balans tussen het aantal jongere en oudere medewerkers. 

Meer interne aandacht, stimulerende regelingen vanuit de overheid, branding en extern advies en een mix van deze zaken kan de instroom van ouderen verhogen. Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Breng oudere kandidaten meer onder de aandacht bij de mensen van het recruitment. Zij kunnen bijvoorbeeld minimaal één 50-plusser in elke sollicitatieprocedure meenemen.
  • Maak gebruik van bestaande regelingen, zoals proefplaatsing van 50-plussers en het UWV dat een mobiliteitsbonus en scholingsvouchers voor ouderen biedt.
  • Aanpassingen binnen uw branding kunnen helpen, bijvoorbeeld door afbeeldingen te gebruiken van ouderen op communicatiekanalen. Bovendien kunt u ook de positieve inbreng van ouderen, zoals werk- en levenservaring, gericht benoemen. Hier vindt u uitgebreidere informatie.

Ten slotte kunt u bureaus inschakelen die gespecialiseerd zijn in matching van werkgevers en oudere werkzoekenden. Amsterdam – Divers & Inclusief kan u de informatie over dergelijke bureaus verschaffen.

DE EXPERT: ADRI HULSHOFF

Adri Hulshoff is Managing Partner bij DITIS HR. Het sociale wervingsbureau bedenkt innovatieve en sociale oplossingen voor HR-vraagstukken, zoals TankWerk. We hebben hem de vraag van Hello Fresh voorgelegd.

Hij geeft aan dat oudere kandidaten tijdens de sollicitatieprocedure veel met vooroordelen geconfronteerd worden, zoals traagheid en stoerheid. Ouderen betrekken bij de onderneming is een kwestie van bewuster omgaan met deze vooroordelen. Ook gaat het erom de waarden van ouderen in hun arbeid – zoals stiptheid, loyaliteit aan de werkgever en hoge arbeidsethos – mee te laten tellen in hun financiële beloning.

“Ouderen zijn vaak nog uitermate fit en vitaal. Het ziekteverzuim bij gezonde ouderen is niet significant hoger dan bij gezonde jongeren. Ze zijn vaak flexibel, want veelal niet meer gebonden aan kinderen.”

Als je écht meer oudere werknemers in dienst wil nemen, dan moet je ook de daad bij het woord voegen. Wil je dat je werkvloer aansluit bij de uitstraling van je bedrijf richting je doelgroepen, dan vindt Hulshoff: zoek gericht naar die 50-plussers, en schakel daarbij specialisten, zoals DITIS HR, in.

Back To Top