Dutch Startup Association (DSA) wil diversiteit en inclusie (D&I) breed bevorderen. In het bijzonder wil DSA de positie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond bij start-ups en scale-ups verbeteren. Daarom de vraag van DSA: “Hoe krijg je meer etnisch-culturele diversiteit in onze sector?”

ANTWOORD AMSTERDAM – DIVERS & INCLUSIEF:
Wil je meer etnisch-culturele diversiteit in een bedrijf, dan zal je hiervoor het interne draagvlak moeten vergroten. Daarnaast moet er aandacht zijn voor het ontwikkelen van multicultureel talent en zal in diverse uitingen zichtbaar moeten worden dat je aandacht hebt voor etnisch-culturele diversiteit. Denk bijvoorbeeld aan de volgende maatregelen:

  • Formuleer een visie op de meerwaarde van diversiteit op bedrijfsniveau en draag deze visie actief uit.
  • Zorg dat het middenkader en operationeel managers zich bewust zijn dat er interventies nodig zijn om te komen tot draagvlak voor culturele diversiteit op de werkvloer en reik hiervoor interventies en instrumenten aan.
  • Erken dat de bestaande cultuur in het bedrijf voor sommige groepen belemmerend kan werken. Maak de organisatiecultuur zichtbaar en geef de cultuurverandering vorm door bijvoorbeeld workshops en trainingen. Hanteer zero tolerance voor discriminatie!
  • Verklein de sociale afstand en bevorder de dialoog tussen medewerkers met verschillende etnisch-culturele achtergronden door het organiseren van laagdrempelige activiteiten.
  • Stimuleer talentontwikkeling met maatregelen die erop zijn gericht medewerkers uit etnische minderheden zich ook thuis en gewaardeerd te laten voelen in de organisatie. Heb oog voor culturele diversiteit in teambuilding, coaching, scholingsprogramma’s en organiseer mentorprogramma’s om multicultureel divers talent te ondersteunen.
  • Besteed aandacht aan culturele diversiteit en inclusie op internet, intranet, sociale media, in nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en in speeches en presentaties van het (top)management en maak visuele uitingen – folders, flyers, brochures, presentaties, website – zichtbaar cultureel divers.
  • Zorg voor inzicht in cijfers over in- en doorstroom en in de stand van zaken met betrekking tot inclusie.
  • Vraag tijdens exitgesprekken naar mogelijke redenen van vertrek gelieerd aan culturele aspecten.

ANTWOORD TECHGROUNDS: RUBEN NIEUWENHUIS
Ruben Nieuwenhuis is Managing Partner bij TechGrounds. In wijken zoals Amsterdam Nieuw-West biedt het bedrijf mensen de kans om in te stromen in de Tech-wereld, bijvoorbeeld door het aanbieden van opleidingen in de coding school. Ook kan men tijdens het Incubator-traject als start-up-ondernemer aan de slag, ongeacht de achtergrond die men heeft.

Nieuwenhuis adviseert oprichters van start-ups/scale-ups om meer samenwerking met coding schools te zoeken. In de verschillende wijken is namelijk veel talent aanwezig. Wil je meer medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond in dienst hebben, gebruik dan ook de informele wervingskanalen of neem contact op met mediacolleges (ROC’s) of de Hogeschool van Amsterdam en ga daar op zoek naar studenten die een bijbaan hebben in Tech.

“Ga naar de verschillende wijken en neem daar contact op met mensen die bekend zijn in de wijk. Zij kunnen je helpen om met talenten in contact te komen. Organiseer in de wijken Tech-events, zoals Tech talks met CTO’s, om direct contact te krijgen met multicultureel talent.”

Meer etnisch-culturele diversiteit in je bedrijf betekent meer etnisch-culturele diversiteit in álle onderdelen en lagen van je organisatie: sales, coding, IT, marketing, management, enz.

Back To Top