De selecteurs van PwC worden niet alleen getraind op het gebied van recruitmentmethodieken maar ook op thema’s als multicultureel vakmanschap en unconscious bias. Deze combinatie versterkt elkaar. De selecteurs krijgen meer inzicht in de rol van interculturele communicatie bij het beoordelen van cv’s en leren beter kijken naar de diverse achtergronden van kandidaten. Deze manier van opleiden en trainen leidt tot een andere kijk op rekruteren. Er wordt bijvoorbeeld niet alleen gekeken naar de deelname aan studieverenigingen, omdat multiculturele studenten zich op meerdere manieren verenigen. Soms cultureel gebonden en soms niet.

Back To Top