training van sexmatters


Sociale veiligheid is een belangrijk aspect van diversiteit en inclusie (D&I). Het zorgt ervoor dat werknemers zich vrij voelen en de ruimte krijgen om voor zichzelf en collega’s op te komen als er sprake is van ongewenst gedrag. Maar hoe krijg je het voor elkaar dat iedereen die sociale veiligheid ervaart? Amsterdam – Divers & Inclusief sprak hierover met Juliënne Beijer, projectleider voor trainingsbureau
Sexmatters.

Beijer is socioloog en specialiseert zich onder meer in emancipatie op het gebied van gender en seksualiteit. Om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te voorkomen, vindt ze het belangrijk dat mensen met elkaar in gesprek blijven. Daarom geeft ze hierover voor Sexmatters trainingen.

Wat is het doel van Sexmatters?
“Sexmatters wil de sociale inclusie in onze samenleving verbeteren en gelijkwaardigheid tussen mensen bevorderen. Het team zet zich in om seksuele intimidatie en seksueel- en gendergerelateerd geweld te voorkomen. Sexmatters richtte zich aanvankelijk op jongeren met workshops over gender, seksualiteit en consent. Tegenwoordig richten we ons op professionals, (jong)volwassenen en studenten en gaat het over onderwerpen als sociale veiligheid, anti-discriminatie en veilig uitgaan. De volwassenen die wij met onze sociale-veiligheidstrainingen bereiken, werken binnen diverse organisaties, variërend van nachtclubs, ministeries, bedrijven tot studentenverenigingen.”

Wat is de urgentie van sociale veiligheid op de werkvloer?
“Werk beslaat een groot deel van onze week en velen brengen meer tijd door met collega’s dan met vrienden of familie. Werken in een sociaal veilige ruimte geeft het gevoel dat je er bij hoort, je op je gemak voelt en je jezelf kan zijn. Op de werkvloer zien we veel discriminatie, sociale inclusie en (seksuele) intimidatie. Vaker dan in andere contexten zien wij dit terug in microagressies: kleine vervelende opmerkingen, grappen en vragen. Veel mensen merken niet eens hoe bepaalde opmerkingen iemand kunnen uitsluiten of schaden en voor sommigen is discriminatie en grensoverschrijdend gedrag een dagelijkse praktijk. Dit kan betekenen dat een werkomgeving voor de ene werknemer prettig is, maar voor een ander een plek waar diegene zich niet comfortabel voelt en niet zichzelf kan zijn.”

training

“Uit onderzoek blijkt dat dagelijkse vormen van discriminatie en uitsluiting kunnen leiden tot mentale en fysieke gezondheidsproblemen. Op de werkvloer kan dit ertoe leiden dat teams niet duurzaam zijn en collega’s zich vaker ziek melden. We weten uit onderzoek ook dat het gevoel van verbondenheid in een team zal afnemen, wat de motivatie en output vermindert.”

Wat betekent dit in de praktijk?
“Een onveilig werkklimaat kan als gevolg hebben dat mensen zich op hun werkplek niet gelukkig voelen. Dit zie je bijvoorbeeld bij medewerkers uit de LHBTI+-groep, die het gevoel kunnen hebben dat zij als enigen niet kunnen praten over belangrijke elementen uit hun privéleven, zoals wie hun partner is. Wat we ook regelmatig horen is dat mensen met ingrijpende gezondheidsklachten dit op hun werk niet durven delen en dan nog liever vakantiedagen opnemen dan dat collega’s hen als kwetsbaar zouden zien. Sommige werknemers leven echt in constante stress en angst om niet meer serieus genomen te worden als zij ‘zichzelf’ zouden zijn. Hierdoor vermindert uiteraard het werkplezier en de verbondenheid met het team en het bedrijf.”

Een bedrijf heeft dus ook veel te winnen bij het verbeteren van de sociale veiligheid?
“Naast ‘the right thing to do’ is het inderdaad ook ‘the smart thing to do’. Voor een bedrijf betekent goede sociale veiligheid namelijk dat medewerkers langer in dienst blijven, minder vaak uitvallen of zich ziek melden, positiever spreken over hun werk en werkgever, en gemotiveerder zijn. Een bedrijf of organisatie kan echt groeien als de medewerkers gezien, gehoord en erkend worden.”

vertrouwenspersoon

Kun je ook iets aan sociale veiligheid bijdragen als je géén leidinggevende positie hebt?
“Jazeker. Onze tip: zorg voor elkaar, vraag je collega’s hoe het met ze gaat als je gedragsverandering merkt, steun elkaar na moeilijke vergaderingen of dagen, en check of bepaalde opmerkingen of grappen voor iemand oké zijn. Het is belangrijk dat je van je collega’s leert en elkaar steunt zodat iedereen met plezier naar het werk gaat.”

Tot slot: hoe zien jullie trainingen er uit?
“Tijdens de sociale-veiligheidstraining(en) van Sexmatters is iedereen even belangrijk. We gaan actief aan de slag en oefenen met interventietechnieken in herkenbare, grensoverschrijdende situaties. Je bent belangrijk als je je (soms) buitengesloten voelt, je bent belangrijk als je je altijd al veilig voelt, ook als je omstander bent en discriminatie of intimidatie ziet, maar het niet zelf ervaart. Een compleet overzicht van onze trainingen en workshops van Sexmatters is te vinden op onze website. We hopen iedereen tijdens een van onze trainingen te ontmoeten!”

Back To Top