Het coronavirus heeft grote impact op bedrijven en medewerkers. Veel werkgevers maken zich zorgen over het voortbestaan van hun onderneming en medewerkers zijn onzeker over hun baan. Ook in Amsterdam ondervinden veel sectoren nadelige gevolgen van deze crisis.

STRUCTURELE AANDACHT VOOR DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Diversiteit en inclusie (D&I) zijn thema’s die in tijden van crisis onder druk staan. De uitdaging is om gebruik te blíjven maken van de meerwaarde van diversiteit. We zijn ervan overtuigd dat D&I juist nú hun meerwaarde kunnen laten zien. Samen kunnen we creatieve oplossingen bedenken om deze periode goed door te komen. Om u te blijven ondersteunen, verzamelen en delen we goede voorbeelden. Uit een rondgang langs diverse partijen in en buiten de stad blijkt dat ondernemers ondanks de crisis hun innovatieve spirit niet verliezen en gezamenlijk naar creatieve oplossingen zoeken.

KLAAR STAAN VOOR ONDERNEMERS
Een aantal stakeholders van Amsterdam – Divers & Inclusief zijn druk bezig om bedrijven steun te bieden:

  • Ondernemend Amsterdam (ORAM) heeft voor de ondersteuning en betere onderlinge verbinding van ondernemers een LinkedIn groep opgericht. Tevens heeft ORAM een regelmatige conference call met een groep leden geïmplementeerd. Hier worden kennis, inzichten en tips met elkaar gedeeld.
  • MKB Amsterdam vraagt ondernemers waar zij nu tegenaan lopen en waar het platform mogelijk kan hel-pen. Heb je advies nodig? Mail dan de voorzitter van MKB Amsterdam, Bart Drenth. Op het YouTube kanaal MKB-TV zal deze week burgemeester Halsema spreken over de Corona crisis en het mkb in de stad.
  • Ter ondersteuning van werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben of willen nemen is een toolbox ‘Corona en Banenafspraak‘ opgezet door VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Neder-land.
  • Martin van der Beek, kwartiermaker inclusie & banenafspraak bij De Nederlandsche Bank, vertelt in zijn blog wat we in crisistijden kunnen leren van slechthorenden.

Ondernemers ontdekken nu nieuwe vormen van online communicatie: overleggen via Zoom of Skype, werksessies via LinkedIn of Instagram. Zelfs een film kan men online maken.

Welke leerpunten houden we ná de crisis vast? Onder de hashtag #NaCorona delen ondernemers, onderzoekers en anderen inspirerende activiteiten en discussiëren over Nederland na de crisis.

WAT BETEKENT DE CRISIS VOOR AMSTERDAM – DIVERS & INCLUSIEF?
Tot 1 juni zijn er geen bijeenkomsten. Achter de schermen gaat ons werk echter door. Daarbij staan we in regelmatig contact met het bedrijfsleven. Momenteel informeren we u via dit nieuwe digitale platform. Op dit platform vindt u antwoorden op uw vragen over diversiteit en inclusie. U treft er andere werkgevers die hier in investeren.

Zo zijn we op afstand, maar nog steeds aan elkaar verbonden.

Back To Top