Op donderdag 14 oktober werd de jaarlijkse Sigra-conferentie over diversiteit en inclusie live uitgezonden vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Sigra is een regionaal samenwerkingsverband van organisaties in zorg en welzijn uit Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam, Diemen en Amstelveen. Sanne Janssen, Sigra beleidsmedewerker team Arbeidsmarkt en Onderwijs, presenteerde de bijeenkomst.

Er is binnen de zorg- en welzijnssector veel aandacht voor het bevorderen van diversiteit en inclusie. Sigra probeert als samenwerkingsverband regelmatig kennis en goede voorbeelden te delen op dit gebied. Tijdens de jaarlijkse conferentie krijgen ambassadeurs en organisaties uit de sector dan ook het podium om te vertellen over hun initiatieven. Ook wordt tweejaarlijks de diversiteitsprijs uitgereikt voor een bijzonder, vernieuwend en op medewerker-, cliënt- of patiëntgericht toepasbaar initiatief.

Tafelgesprek

Dit jaar vertelden ambassadeurs Peragaseni Sellappah (Verpleegkundig specialist GGZ) en Michiel Borst (GGZ-psycholoog), beiden werkzaam bij GGZ Noord-Holland Noord, wat voor hen belangrijk is om zichzelf te kunnen zijn op de werkvloer. Zo vindt Michiel het belangrijk dat er meer aandacht en ruimte is voor verschillende vormen van genderexpressie op de werkvloer. Als die ruimte er is niet is, dan gaan werknemers zich eerder aangepast gedragen. Ook Peragaseni geeft aan dat zij zich steeds aangepaster ging gedragen toen haar als 17-jarige stagiaire werd verteld dat zij met haar Sri Lankaanse achtergrond toch erg temperamentvol was.

Sigra-diversiteitsprijs

Na het tafelgesprek werd de Sigra-diversiteitsprijs uitgereikt door o.a. ADI beleidsadviseur Shivan Shazad. De eerste prijs ging dit keer naar het Amsterdam UMC voor maar liefst twee initiatieven: het Widening Access onderzoek en Steunpunt Gendervragen. Het Widening Acces onderzoek is een onderzoek naar de mogelijkheden tot verbeterde toelating van studenten uit ondervertegenwoordigde groepen en/of regio’s binnen de opleiding geneeskunde. Het Steunpunt Gendervragen is een nieuw toegankelijk steunpunt voor trans*, non-binaire personen en (hun naasten zoals ouders of partners) waar mensen vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen delen over hun genderidentiteit.

De tweede prijs ging naar Arkin voor een anti-stigma en arbeidsmarktcampagne ‘Arkin zoekt mensoloog!’. Dit is een campagne met bekende Nederlanders. De campagne is bedoeld om het stigma rondom geestelijke gezondheidszorg meer bespreekbaar te maken en nieuwe (ervarings)deskundigen aan te trekken.

Gastsprekers

Tot slot deelden Sherida Zorg, manager diversiteit en inclusie van het Rijksmuseum, en Umit Aygun, districtschef politie Kennemerland, hoe zij dagelijks werken aan een inclusieve organisatie. Voor Sherida is werken aan cultuurverandering weerbarstig en dit vraagt steeds opnieuw om aandacht. Zij ziet dat het belangrijk is om processen eerder te vertragen dan te versnellen zodat verandering op een duurzame manier kan plaatsvinden. Ook is het belangrijk om draagvlak voor verandering te vergroten, zodat er intrinsieke wil is om samen te werken aan verandering. Sherida geeft bestuurders en beleidsmakers hiervoor de tip om vooral goed te luisteren naar alle lagen in de organisatie.

Umit vertelt over wat goed politiewerk is in de samenleving. Ook horen we hoe de politie Kennemerland werkt aan diverse, inclusieve en veilige organisatie waar vakmanschap en voorop staat. De focus is daarbij verschoven van het erkennen van verschil naar meer aandacht voor verbinding.

Benieuwd geworden naar de persoonlijke verhalen van de sprekers, hun praktische tips en de winnaars van de Sigra Award 2021? Kijk de conferentie terug!

Back To Top