Mensen zien zoals ze gezien willen worden

Donderdag 16 september organiseerde Amsterdam – Divers & Inclusief haar vierde webinar voor het mkb in de stad Amsterdam. Tijdens dit webinar werd ingezoomd op het feit dat medewerkers afkomstig uit minderheidsgroepen een werkgever waar geen inclusieve cultuur is, sneller verlaten dan wordt verwacht. Dit ‘draaideureffect’ kan een direct gevolg zijn van uitsluiting op de werkvloer. Het proces van uitsluiting ontstaat wanneer iemand uit een minderheidsgroep, op basis van zichtbare verschillen, als de ‘ander’ wordt bestempeld en daardoor negatiever wordt beoordeeld. Het gaat hier vaak om subtiele processen, die soms onbewust, dan weer bewust gebeuren. Dat maakt de aanpak ervan moeilijk.

Bekijk het hele webinar nu terug!

[8:26] ‘Werken aan een inclusief klimaat doe je samen’

Tijdens het webinar sprak Shivan Shazad, beleidsadviseur, met Sherida Zorg, manager diversiteit van het Rijksmuseum, over het belang van ruimte maken voor andere meningen in je organisatie. Voor Sherida houdt inclusie vooral in: goed luisteren, openstaan voor andere meningen en zo nu en dan je eigen overtuigingen onder de loep nemen.

[26:07] ‘Werken aan een inclusief klimaat voor lhbti+ personen’

Catherine Crossman, D&I lead bij Accenture, gaf aan dat het belangrijk is dat werknemers zichzelf kunnen zijn op de werkvoer. Zichtbaarheid is volgens Catherine essentieel voor lhbti+-groepen. Omdat ze niet tot de meerderheidsgroep behoren, worden ze echter wel op die zichtbaarheid afgerekend. In haar dagelijkse werk als D&I-lead schenkt Catherine daarom extra aandacht aan een sociale veilige werkomgeving.

[39:49] ‘Interactieve training inclusieve cultuur’

Trainer en docent Arjan Verdooren nam de deelnemers mee in een e-training over het belang van inclusieve communicatie voor een veilige werkvloer. Uit onderzoek blijkt dat mensen worden uitgesloten op basis van één identiteit terwijl ze juist uit veel verschillende identiteiten en culturen bestaan. Inclusieve communicatie gaat er volgens Arjan om de ander te zien en te benaderen zoals die ander graag gezien wil worden.

[1:12:07] Afsluiting

Sarah Elbadr-Boers, kwartiermaker Amsterdam – Divers & Inclusief, rondde het webinar af met een korte samenvatting en een prijsvraag. De winnaar kon het boek ‘Inclusiemarathon’ winnen van Kauthar Bouchallikht & Zoë Papaikonomou en is inmiddels persoonlijk op de hoogte gesteld. Het boek ligt vanaf 5 oktober in de winkel. Lees hier meer over het boek.

Back To Top