Na gesprekken met zijn medewerkers ontdekte Daan Schoute, Restaurant Manager van McDonald’s dat er een omslag nodig was in de cultuur binnen zijn restaurant. De Restaurant Manager vroeg daarom aan medewerkers uit álle lagen van het bedrijf wat de huisregels met betrekking tot omgangsvormen zouden moeten zijn. Zo kwam het bedrijf dichterbij een werkomgeving waarin iedereen zich veilig voelt en respectvol met elkaar omgaat. McDonald’s gebruikt deze aanpak inmiddels in filialen door het hele land. Dat doet McDonald’s vanuit de visie om als goede werkgever een Veilige, Respectvolle & Inclusieve werkomgeving voor al haar medewerkers te kunnen bieden. McDonald’s deelt in deze bijdrage een aantal belangrijke inzichten met Amsterdam – Divers & Inclusief.

Doordat Daan iedereen persoonlijk betrok bij het denkproces, kwamen er een aantal pijnlijke zaken boven tafel. “Zo bleek bijvoorbeeld dat mensen zich soms buitengesloten voelden”, zegt hij. “Het werkklimaat was niet slecht, maar het kan altijd beter.”

Waarom is een goede werksfeer zo belangrijk?

Onze medewerkers zijn hier gemiddeld zes uur op een dag. Het is zonde om die uren met tegenzin door te brengen! Bovendien: tevreden medewerkers beïnvloeden een goede samenwerking, de sfeer en de gastwaardering.

Het probleem met gedragscodes is dat deze vaak onbekend of onvindbaar zijn bij het personeel. Als de gedragscode wel bekend is, is de gebruikte taal vaak ook nog eens zo omslachtig dat er weinig concreet gedrag uit kan volgen. De oplossing van McDonald’s? Vraag het je medewerkers en spreek hun taal. Hoe je dat het beste doet, deelt McDonald’s hieronder in drie lessen.

1. Betrek het team bij het opstellen van de gedragscode.
“Hoe meer mensen zich er ‘eigenaar’ van voelen, hoe beter het handelen naar de huisregels tot zijn recht zal komen tijdens het werk, was de gedachte. Bij McDonald’s heeft een actieteam met medewerkers uit verschillende functies samen een eerste versie van de gedragscode opgesteld, en die vervolgens met   alle collega’s gedeeld. Hoewel we als managementteamdachten dat het allemaal wel duidelijk was, ontstonden toch nog onduidelijkheden en discussies. Dat is natuurlijk prachtig, want daardoor zagen we dat het echt nog een stuk concreter kon.”

“Het werkt zo goed, omdat het door medewerkers zelf is bedacht”, aldus Schoute. “Dan is het veel sneller geaccepteerd dan wanneer het door het managementteam is opgelegd.”

2. Maak de gedragscode concreet door omslachtig taalgebruik te vermijden en voorbeelden te geven.
Bijvoorbeeld – de oorspronkelijke eerste regel luidde:
Werk altijd mee aan een prettige werksfeer.

Hier is na de eerste feedbackronde aan toegevoegd:
Behandel je collega’s en gasten zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Als je iets nodig hebt van een ander, vraag het (‘Wil je…?’) en vraag naar bevestiging of de ander het begrepen heeft. Gebruik geen bijnamen, zowel positief als negatief (zoals Slome, Lieverd of Moppie).

3. Betrek nieuwe medewerkers op tijd en zorg voor goede vindbaarheid.
Na het opstellen van deze huisregels hebben de actieteamleden diverse acties ondernomen om de regels nadrukkelijker onder de aandacht te brengen van collega’s en managers. Onder andere digitaal, via de mail of door ze op te hangen in de medewerkersruimte. Dit leidde er direct toe dat het gesprek erover bleef leven, wat op zich een eerste mooie opbrengst was.

Gezien de in- en uitstroom van medewerkers is het van belang om nieuwe medewerkers snel te laten kennismaken met de gewenste omgangsvormen en verwachtingen. Zorg dus dat het een vast onderdeel van het inwerken is, en zorg dat de gedragscodes makkelijk te vinden zijn. McDonald’s doet dit o.a. door iedere nieuwe medewerker een exemplaar te overhandigen van de brochure ‘Voel je veilig op je werk’ en door al haar medewerkers diverse trainingen op dit vlak aan te bieden. Zo kun je ook aan taallessen denken, zodat taal geen barriére vormt voor medewerkers om zich op hun plek te voelen in het team. Op deze wijze werkt McDonald’s samen met haar medewerkers aan een veilige, respectvolle en inclusieve werkomgeving, zodat werkplezier voor iedereen voorop staat.

Meer weten? Neem letterlijk een kijkje in de keuken en zie hoe de McDonald’s gedragscode tot stand kwam in deze video!

McDonald’s deed mee aan een pilot van MinSZW over het creëren van een positief werkklimaat. Lees hier het hele verslag.

Back To Top