Inclusieve werkvloer

Om divers personeel te behouden is een inclusieve cultuur nodig waarbinnen werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen én toe­gang hebben tot dezelfde mogelijkheden. Hier geven wij je tips hoe je deze cultuur kunt stimuleren en ongewenst gedrag kunt tegengaan.

Terugkijken | Webinar ‘Behoud van divers personeel’

Mensen zien zoals ze gezien willen worden Donderdag 16 september organiseerde Amsterdam - Divers & Inclusief haar vierde webinar voor het mkb in de stad Amsterdam. Tijdens dit webinar werd ingezoomd op het feit dat medewerkers afkomstig uit minderheidsgroepen een...

16 september | Webinar ‘Behoud van divers personeel’

AANMELDEN Steeds meer bedrijven in de stad trekken gevarieerd personeel aan. Alleen blijkt dit personeel het bedrijf soms weer snel te verlaten. Dit  ‘draaideureffect’ is een gevolg van het ontbreken van een inclusieve cultuur op de werkvloer. Wanneer die cultuur...

praktische tips & tools

Kennisdocument 'Culturele diversiteit naar inclusie', van SER Diversiteit in Bedrijf

Kennisdocument LHBTI+ Inclusie op de werkvloer van SER Diversiteit in Bedrijf

Handreiking 'ongewenst gedrag' van SER Diversiteit in Bedrijf


Inclusie scan van Code Diversiteit & Inclusie

Analyseer hoe inclusief je organisatie is aan de hand van de 4 P’s. 

Podcast Jezelf zijn werkt van Diversity Day

Rolmodellen uit het bedrijfsleven over authenticiteit op de werkvloer. 

Test je toegankelijkheid met MKB Toegankelijk

Verbeter de toegankelijkheid van je pand, website, informatievoorziening, producten en gastvrijheid.

PRAKTIJKVOORBEELDEN

KESBEKE: goed werkgeverschap

KESBEKE: goed werkgeverschap

Deze maand sprak ADI met Oos Kesbeke over zijn ambachtelijke familiebedrijf Kesbeke. Hij vertelt over wat een inclusieve werkvloer voor Kesbeke betekent en hoe zij invulling geven aan de slogan: “Iedereen is bij ons familie. Samen zijn we Kesbeke”.

Lees meer
Wat kan je doen tegen discriminatie op de werkvloer?

Wat kan je doen tegen discriminatie op de werkvloer?

Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. De Nederlandse wet erkent verschillende gronden van discriminatie. Toch blijft het een lastig begrip. Mensen kunnen namelijk situaties, opmerkingen en ervaringen verschillend interpreteren en ervaren. Duidelijk is wel dat het effect van discriminatie groot kan zijn, niet alleen op degene die het treft, maar ook op de werkvloer en de bedrijfsprestaties.

Lees meer
L’OREAL: mentorprogramma

L’OREAL: mentorprogramma

L’Oréal organiseert elk jaar in samenwerking met ECHO een mentorprogramma voor studenten met een niet-westerse achtergrond. Het doel hierbij is tweeledig: aan de ene kant heeft de student iemand om mee te sparren over de volgende stappen in hun carrière, aan de andere kant leert de mentor meer...

Lees meer
Het Rijksmuseum: Van Binnenuit

Het Rijksmuseum: Van Binnenuit

Het Rijksmuseum kiest voor de ‘P’ van Personeel. Het project Van Binnenuit is bedoeld om álle medewerkers zich thuis te laten voelen. ‘Voel je niet gedwongen, maar dwing jezelf wel om te zoeken naar manieren hoe jij kunt bijdragen aan diversiteit en inclusie binnen jouw organisatie en de...

Lees meer
WIJ TECHNIEK: investeren in ervaring en vakmanschap van ouderen

WIJ TECHNIEK: investeren in ervaring en vakmanschap van ouderen

Wij Techniek, het ontwikkelingsfonds van werkgevers- en werknemersorganisaties voor de technische installatiebranche, motiveert alle vakmensen om hun talent en kennis optimaal te ontwikkelen. Dit geldt ook voor mensen in de branche die ouder zijn dan 50 (of 60) jaar, die zich geconfronteerd zien...

Lees meer
EXPERTS 

Corporate Queer

Evalueert en adviseert bedrijven en organisaties op het gebied van LHBTI+ inclusie.

Petra van Dijk Coaching

Training op het gebied van seksuele diversiteit en genderdiversiteit op de werkvloer.

Stichting Keti Koti Tafel

Stimuleert het bespreekbaar maken van racisme op de werkvloer door middel van gestructureerde dialoogmethode.

Automatic Translation »