“Amsterdam UMC sluit graag aan bij ADI omdat het verkleinen van gezondheidsverschillen in de samenleving onze missie is. Aandacht voor diversiteit en een inclusieve organisatie cultuur zijn hierbij van essentieel belang.”

Amsterdam UMC is het academisch ziekenhuis van Amsterdam. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt in Amsterdam UMC veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Derde hoofdtaak is het verzorgen van onderwijs en opleiding. In de organisatie zijn twee medische faculteiten opgenomen (VU en UvA).

Back To Top