“Amsterdam UMC sluit graag aan bij ADI omdat het verkleinen van gezondheidsverschillen in de samenleving onze missie is. Aandacht voor diversiteit en een inclusieve organisatie cultuur zijn hierbij van essentieel belang.”

Amsterdam UMC is het academisch ziekenhuis van Amsterdam. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt in Amsterdam UMC veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Derde hoofdtaak is het verzorgen van onderwijs en opleiding. In de organisatie zijn twee medische faculteiten opgenomen (VU en UvA).

“Amsterdam UMC is happy to join ADI because reducing health disparities in society is our mission. Attention to diversity and an inclusive organisational culture are essential here.”

Amsterdam UMC is the academic hospital of Amsterdam. First and foremost is the treatment of patients. In addition, much medical-scientific research is carried out at Amsterdam UMC. The third main task is to provide education and training. The organisation includes two medical faculties (VU and UvA).

Back To Top