Babbage Company is al meer dan 20 jaar de verbindende schakel in een hoogwaardig netwerk van marketing-, communicatie- en online professionals. Een organisatie voor professionals door professionals. Ze werken vanuit een passie voor het marketing- en communicatievak.

Babbage Company sluit aan bij ADI omdat het naadloos aansluit bij hun missie en kernwaardes. Ze geloven dat een divers team en kandidaten bestand bijdraagt aan het verhogen van productiviteit en het behalen van strategische doelen. Daarnaast is het mensenwerk, waarbij ze het belangrijk vinden dat iedereen zichzelf kan zijn.

“Onze kernwaarden zijn: persoonlijk, betrokken en deskundig. Ons vak is mensenwerk. Wij willen dat iedereen zich bij Babbage Company veilig voelt om zichzelf te zijn. Bij Babbage Company kan en mag iedereen zichzelf zijn; samen zorgen we voor een werkklimaat waarin dit bespreekbaar is en zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt en niemand buitengesloten wordt. Babbage Company streeft naar een kandidatenbestand dat de Nederlandse maatschappij in al haar diversiteit afspiegelt. Hetzelfde geldt voor ons eigen team. Daarnaast draagt diversiteit en inclusie bij aan onder andere creativiteit en productiviteit.”

For more than 20 years, Babbage Company has been the connecting link in a high-quality network of marketing, communication and online professionals. An organisation for professionals by professionals. They work from a passion for the marketing and communication profession. Babbage Company joins ADI because it fits seamlessly with their mission and core values. They believe that a diverse team and candidate pool helps increase productivity and achieve strategic goals. In addition, it is people work, where they believe it is important that everyone can be themselves. “Our core values are: personal, committed and expert. Our profession is people work. We want everyone at Babbage Company to feel safe to be themselves. At Babbage Company, everyone can and may be themselves; together, we create a working climate in which this is open to discussion and we ensure that everyone feels at home and no one is excluded. Babbage Company aims for a pool of candidates that reflects Dutch society in all its diversity. The same applies to our own team. In addition, diversity and inclusion contribute to creativity and productivity, among other things.”

Back To Top