Het legendarische verhaal van Casa begint met vier studenten en een missie. Casa werd eind jaren ’50 opgericht met als doel de woningnood onder studenten op te lossen. Door de kamers gedeeltelijk beschikbaar te stellen aan hotelgasten, kan Casa tot op de dag van vandaag studenten voorzien van betaalbare huisvesting. Dit zorgt voor een unieke en inspirerende mix van mensen.

“Diversiteit en inclusie behoren tot het DNA van onze organisatie. Betrokkenheid staat bij onze medewerkers hierbij centraal. Dit willen we zowel intern als extern graag uitdragen en overbrengen.

Ontwikkeling loopt als rode draad door Casa; in zowel de visie en missie als in de manier hoe ons personeelsbestand geworven word. Diversiteit en inclusie is belangrijk voor ons omdat iedereen een kans verdiend. Zo lang je maar wilt, kun je naar ons idee je doel bereiken. Daar dragen we graag ons steentje aan bij!”

Casa’s legendary story begins with four students and a mission. Casa was founded in the late 1950s with the aim of solving the housing shortage among students. By making its rooms partially available to hotel guests, Casa is still able to provide students with affordable housing today. This makes for a unique and inspiring mix of people.

“Diversity and inclusion are part of our organisation’s DNA. Involvement is central to this among our employees. We want to propagate and convey this both internally and externally. Development runs like a common thread through Casa; in both the vision and mission and in the way our workforce is recruited. Diversity and inclusion is important to us because everyone deserves a chance. As long as you are willing, we believe you can achieve your goals. We are happy to contribute to that!”

Back To Top