Humanitas in Graffiti op buiten muur

“We willen dat ons team van vrijwilligers, projectcoördinatoren en bestuursleden een goede afspiegeling is van de Amsterdamse samenleving. Meer diversiteit betekent voor ons: meer verschillende invalshoeken, visies en ervaringen en dus meer kwaliteit. Samen zijn we meer dan de som der delen. Hierdoor kunnen we beter aansluiten op de diversiteit in de stad en beter ons werk doen. Dit kan alleen als we goed naar elkaar luisteren, zorgen voor een inclusief werkklimaat en een veilige en prettige werkcultuur. Hier staan en gaan we voor! Diversiteit en Inclusie zijn belangrijk voor ons, maar we hebben nog een hoop te leren en werk te verzetten. Graag maken we gebruik van de kennis, expertise en het netwerk van ADI.”

Humanitas Amsterdam en Diemen heeft circa 800 vrijwilligers en samen ondersteunen ze jaarlijks zo’n 1.000 stadsgenoten op het gebied van opvoeden, opgroeien, thuisadministratie, eenzaamheid, rouw en verlies en detentie. Doelstelling is: zelfredzamer en/of samen redzamer vooruit. De ondersteuning is intensief (een dagdeel per week, circa een jaar) en outreachend (bij deelnemer thuis en/of op elke gewenste locatie). De vrijwilligers worden getraind en on-the-job gecoacht door ervaren projectcoördinatoren. Samen vormen ze een multidisciplinair team van inhoudelijke experts.

Back To Top