“Wij sluiten ons aan bij Amsterdam – Divers & Inclusief omdat we geloven in de filosofie “practice what you preach”. We willen niet alleen gelijke kansen creëren met onze wervingsoplossingen en diensten, we proberen ook actief als team een positieve bijdrage te leveren. We zullen ons blijven inzetten om samen met onze partners en klanten te streven naar een inclusieve arbeidsmarkt met een gelijk speelveld waar mensen worden geselecteerd op basis van hun kennis en kunde. Wij zullen niet stoppen tot we dit doel hebben bereikt.”

Nxus is een Amsterdamse startup die een innovatief bias-free carrièreplatform heeft ontwikkeld. Via Nxus worden studenten en net afgestudeerden met een focus op gelijke kansen gematcht aan stages en afstudeerbanen op basis van de kennis en skills die worden opgedaan tijdens de studie. Met deze skills-based matching techniek haalt Nxus alle (onbewuste) vooroordelen uit het wervingsproces, en bouwen studenten tegelijkertijd een geverifieerd skills paspoort op. Nxus verbindt daarmee kennisinstellingen, werkgevers, studenten en alumni op een eerlijke en innovatieve manier.

Klik hier om meer te lezen over Nxus, of hier om de andere leden van het ADI netwerk te bekijken.

“We are joining Amsterdam – Diverse & Inclusive because we believe in the philosophy “practice what you preach.” Not only do we want to create equal opportunities with our recruiting solutions and services, we actively seek to make a positive contribution as a team. We will remain committed to working with our partners and clients to create an inclusive labor market with a level playing field where people are selected based on their knowledge and skills. We will not stop until we achieve this goal.”

Nxus is an Amsterdam startup that has developed an innovative bias-free career platform. Through Nxus, students and recent graduates with a focus on equal opportunity are matched to internships and graduate jobs based on the knowledge and skills gained during study. With this skills-based matching technique, Nxus removes all (unconscious) biases from the hiring process, and students build a verified skills passport at the same time. Nxus thus connects knowledge institutions, employers, students and alumni in an honest and innovative way.

Click here to read more about Nxus, or here to view the other members of the ADI network.

Back To Top