“Binnen Omnia Retaihebben we de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in het creëren van een diverse en inclusieve cultuur. We zijn erg trots op waar we vandaag staan op gebied van D&I maar zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat we nooit uitgeleerd zijn. Omnia sluit zich graag aan bij ADI om van andere bedrijven in het netwerk te leren en onze eigen best practices te delen.”

Omnia Retail is het bedrijf achter de eerste dynamische pricing-software op de Europese markt. Twee experts uit de retailsector, een software-engineer en een strategieconsultant, hebben Omnia geïntroduceerd om hun klanten te helpen het meeste te halen uit hun pricing. Het is Omnia’s missie om retailers en merken controle te geven over hun pricing en winstgevend te laten groeien met behulp van automatisering en kennis. Dankzij deze enterprise-ready software kunnen teams de pricing uitstekend beheren zonder dat hiervoor IT nodig is.

De cultuur van Omnia is gebaseerd op op drie kernwaarden: Never stop learning, Obsession with excellence en Free to be you and me. Omnia gelooft dat de vrijheid om jezelf te kunnen zijn de basis vormt voor creativiteit en succes. De inclusieve cultuur van Omnia vormt de basis van het groeiende internationale en diverse team.

Back To Top