“Binnen Omnia Retaihebben we de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in het creëren van een diverse en inclusieve cultuur. We zijn erg trots op waar we vandaag staan op gebied van D&I maar zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat we nooit uitgeleerd zijn. Omnia sluit zich graag aan bij ADI om van andere bedrijven in het netwerk te leren en onze eigen best practices te delen.”

Omnia Retail is het bedrijf achter de eerste dynamische pricing-software op de Europese markt. Twee experts uit de retailsector, een software-engineer en een strategieconsultant, hebben Omnia geïntroduceerd om hun klanten te helpen het meeste te halen uit hun pricing. Het is Omnia’s missie om retailers en merken controle te geven over hun pricing en winstgevend te laten groeien met behulp van automatisering en kennis. Dankzij deze enterprise-ready software kunnen teams de pricing uitstekend beheren zonder dat hiervoor IT nodig is.

De cultuur van Omnia is gebaseerd op op drie kernwaarden: Never stop learning, Obsession with excellence en Free to be you and me. Omnia gelooft dat de vrijheid om jezelf te kunnen zijn de basis vormt voor creativiteit en succes. De inclusieve cultuur van Omnia vormt de basis van het groeiende internationale en diverse team.

“Within Omnia Retail, we have made significant strides in recent years in creating a diverse and inclusive culture. We are very proud of where we are today in terms of D&I but at the same time are convinced that we never stop learning. Omnia is happy to join ADI to learn from other companies in the network and share our own best practices.” Omnia Retail is the company behind the first dynamic pricing software on the European market. Two retail industry experts, a software engineer and a strategy consultant, introduced Omnia to help their clients get the most out of their pricing. Omnia’s mission is to give retailers and brands control over their pricing and grow profitably through automation and knowledge. This enterprise-ready software allows teams to manage pricing superbly without the need for IT. Omnia’s culture is based on three core values: Never stop learning, Obsession with excellence and Free to be you and me. Omnia believes that the freedom to be yourself is the basis for creativity and success. Omnia’s inclusive culture underpins its growing international and diverse team.

Back To Top