Kantoor gebouw Rechtbank Amsterdam

“Meer diversiteit betekent voor ons vooral: meer​ kwaliteit. Andere levenservaringen, andere perspectieven leiden tot andere vragen en andere discussies. En dus tot een beter debat en betere beslissingen. Hoe diverser we zijn, hoe beter we ons werk doen. Daarnaast willen we graag dat de rechtbank een goede afspiegeling is van de (Amsterdamse) samenleving. We kunnen alleen een meer diverse organisatie worden en blijven als we ook zorgen voor een inclusieve werkcultuur. Als we ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt op de rechtbank Amsterdam. Dat is niet altijd makkelijk​, want we hebben allemaal (onbewuste) vooroordelen en blinde vlekken. Maar daar werken we aan.”

Back To Top