“Wij sluiten ons aan bij het netwerk van Amsterdam -Divers & Inclusief omdat het thema diversiteit en inclusie ons aan het hart gaat, en wij heilig geloven in netwerken en samenwerken. Veel van de obstakels waar vluchtelingen op stuiten in hun zoektocht naar werk, zijn ook van toepassing op andere groepen in de samenleving. Door te werken aan meer diversiteit en inclusie op de werkvloer, komt er ook ruimte voor vluchtelingen. En andersom: door met werkgevers te werken aan werk voor statushouders, en hen te adviseren hoe dat te doen, creëren wij samen een meer diverse en inclusievere werkvloer.”

De Refugee Talent Hub is een werkgeversinitiatief. Ze slaan de brug tussen werkgevers en vluchtelingen, met betaald werk als doel. Dat doen ze door bijeenkomsten met vluchtelingen te faciliteren op de werkvloer bij de werkgevers die zich bij hun hebben aangesloten, hen te adviseren over het werken met statushouders. Ook probeert de Refugee Talent Hub de beeldvorming rondom vluchtelingen in Nederland te beïnvloeden: het gaat om professionals die ergens anders geboren zijn. Er zijn ongeveer vijftig werkgevers aangesloten. Dat zijn veelal de grotere corporates, zoals Accenture, Rabobank, IKEA, Arcadis ea. De Refugee Talent Hub werkt landelijk en zonder subsidie: de Refugee Talent Hub is volledig gefinancierd door werkgevers.

Back To Top