Sia Partners is een internationaal management consultancy bureau met een vestiging in Amsterdam. In 2009 hebben zij het Nederlandse kantoor in Amsterdam geopend. Vanuit het kantoor in de Rembrandttoren op de 28e etage, met een prachtig uitzicht over Amsterdam, richten zij zich op de volgende sectoren: Energy & Utilities, Financial Services, Marketing & Customer Experience, Data Science en HR, Transformation & Change. Sia Partners Amsterdam hecht veel waarde aan een diverse en inclusieve werkomgeving.

Het belang hiervan wordt steeds meer geïntegreerd in het DNA en in de bedrijfscultuur. Zij geloven in de kracht die dit brengt voor manieren van samenwerken, ze zien dit als een investering in mensen zodat ze zowel als bedrijf als individuen daarbinnen groeien. Het draagt bij om een groeiende groep medewerkers van verschillende culturen en achtergronden aan te spreken om volledig hun authentieke zelf te kunnen zijn. Door middel van een inclusieve cultuur willen ze iedereen het gevoel geven dat ze erbij horen. Het team in Amsterdam blijft doorgroeien door co-creatie en inclusiviteit van werkcultuur en arbeidsklimaat blijvend te verbeteren. Een diverse talent pool helpt hun daarbij.

“Wij zien dat door de diverse blikken die we hebben, betere presentaties en meer innovatie tot stand komen zowel intern als bij onze klanten. Naast een sterke focus in ons Nederlandse kantoor, staat het thema ook internationaal centraal via onze globale werkgroep DEIB (Diversity, Inclusion, Equity & Belonging) @ Sia Partners. Equity en Belonging zijn wat ons betreft onlosmakelijk verbonden met een diverse en inclusieve bedrijfscultuur.”

Sia Partners over aansluiten bij het netwerk van ADI:

“Het belang van D&I is ook groot voor onze klanten en klantrelaties. Onze klanten vragen om creatieve en duidelijke oplossingen op hun vraagstukken. De complexiteit van klantvraagstukken neemt toe waardoor het ook loont om daar met verschillende invalshoeken naar te kijken en tot innovatieve en duurzame oplossingen te komen.

We merken daarnaast dat veel klanten D&I ook steeds hoger op de agenda hebben staan. Daarnaast zorgen wij ervoor dat klanten bewust worden van het belang hiervan. Zo blijven we als Sia Partners Amsterdam dit belangrijke onderwerp helpen groeien en promoten. Dit kunnen we niet allen, om die reden zoeken wij ook de samenwerking op met netwerken als Amsterdam Divers & Inclusief.

Wij zijn aangesloten bij het netwerk van Amsterdam Divers & Inclusief omdat wij vinden dat je kennis en kunde moet delen met elkaar. Dit past binnen onze Consulting for Good aanpak. Binnen deze gedachte staat de inclusie en het welzijn van medewerkers voorop en zetten we in op duurzaamheid en maatschappelijke relevantie. We dragen met deze gedachte graag bij aan het netwerk rond deze thema’s om van elkaar te leren, kennis te delen en inspiratie op te doen. Zo streven we naar meer inclusie en gelijkwaardigheid in Nederland, en dit begint bij onszelf, hier in Amsterdam.”

Back To Top