Het aantal sociaal ondernemers in Nederland groeit en dat is goed nieuws, want zij zijn de voortrekkers op weg naar een nieuwe economie. Een economie die werkt voor alle mensen; circulair, inclusief en armoedevrij. Social Enterprise NL verbindt en versterkt deze ondernemers, werkt aan een gunstiger ecosysteem en wil iedereen inspireren om bij te dragen aan deze beweging.

“Social Enterprise NL sluit zich aan bij Amsterdam – Divers & Inclusief omdat wij als organisatie de ambitie hebben meer inclusief en divers te worden. Dit willen we, omdat dit perfect aansluit op onze missie en de maatschappelijke impact die onze leden maken. Meer diversiteit betekent meer kwaliteit.”

Back To Top