PR & Communications agency Glasnost became the 224th company to sign the Diversity Charter on August 27, 2020, also joining ADI’s network. “Glasnost” in Russian means “transparency. Everyone knows the policy of Mikhail Gorbachev, the last head of state of the Soviet Union, of “glasnost and perestroika” (transparency and reform). The Amsterdam-based small business also believes in the power of openness and changes in the media landscape. Seven years ago, the Old South-based company was founded. Now Glasnost wants to commit to diversity and inclusion in the workplace.

Glasnost wants to focus on increasing the influx of talent from non-Western immigrant backgrounds. The company believes in the positive effects for the social environment, as well as business interests. Furthermore, the corporate culture will become even more inclusive. A first step here was the joint signing of the Diversity Charter with all colleagues.

The entire Glasnost team endorses the Charter

“At Glasnost, we believe we can connect humanity with the power of openness. Having an open mind is essential to this and is the most important core value at Glasnost. As a company and as a “profession,” we are not yet a reflection of society, even though we have been actively working on this for three years. In collaboration with Amsterdam – Diverse & Inclusive, we are now looking at how to make the profession and working at Glasnost more attractive to Dutch people with a non-Western migration background. This is secured as a core process in the organization, which means structural attention to growing in diversity and actively contributing to change. Daarnaast willen we door ons werk, commerciële communicatie, kijken hoe we onze klanten en onszelf kunnen blijven uitdagen om stereotypen op sekse, seksuele voorkeur en afkomst positief kunnen beïnvloeden. As far as we are concerned, both are needed to really cause change.”

Wouter Glaser, founder and managing director

PR & Communicatiebureau Glasnost heeft op 27 augustus 2020 als 224de bedrijf het Charter Diversiteit ondertekend en sluit zich daarbij ook aan bij het netwerk van ADI. ‘Glasnost’ betekent in het Russisch ‘transparantie’. Iedereen kent de politiek van Michail Gorbatsjov, het laatste staatshoofd van de Sovjet-Unie, van ‘glasnost en perestrojka’ (transparantie en hervorming). Het kleinbedrijf uit Amsterdam gelooft ook in de kracht van openheid en veranderingen in de medialandschap. Zeven jaar geleden is het bedrijf uit Oud-Zuid opgericht. Nu wil Glasnost zich committeren aan diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Glasnost wil zich richten op een grotere instroom van talent met een niet-westerse migratieachtergrond. Het bedrijf gelooft in de positieve effecten voor het sociale klimaat, maar ook de zakelijke belangen. Verder zal de bedrijfscultuur nog inclusiever worden. Een eerste stap was hier het gezamenlijke ondertekenen van het Charter Diversiteit met alle collega’s.

Het hele team van Glasnost onderschrijft het Charter

“Bij Glasnost geloven we dat we de mensheid kunnen verbinden met de kracht van openheid. Het hebben van een open mind is hierbij essentieel en is bij Glasnost de belangrijkste kernwaarde. Als bedrijf en als “vak” zijn we nog geen afspiegeling van de maatschappij, ook al werken we daar al drie jaar actief aan. In samenwerking met Amsterdam – Divers & Inclusief kijken we nu hoe we het vak en het werken bij Glasnost aantrekkelijker kunnen maken voor Nederlanders met een niet-Westerse migratieachtergrond. Dit wordt als kernproces in de organisatie geborgd, wat betekent dat er structureel aandacht voor is om te groeien in diversiteit en actief bij te dragen aan verandering. Daarnaast willen we door ons werk, commerciële communicatie, kijken hoe we onze klanten en onszelf kunnen blijven uitdagen om stereotypen op sekse, seksuele voorkeur en afkomst positief kunnen beïnvloeden. Wat ons betreft zijn beiden nodig om echt verandering te veroorzaken.”

Wouter Glaser, oprichter en Managing director

Back To Top