“We believe that D&I should be ingrained in the DNA of our industry and market and reflected in actions. This applies to both the (own) business operations and culture, as well as the products and services provided. To this end, all links in the chain are working toward a diverse workforce and an inclusive organizational culture. We also look at assignments through a D&I lens and actually put it into practice.”

TNG Staffing has been connecting people in IT for more than 10 years. With a personal approach and transparent way of working, TNG Staffing always manages to connect the right people. For and by IT professionals. Every day they set the highest standards for themselves. With an ambitious and driven team, we are working to become the number one network of IT Professionals in the Netherlands. In doing so, they provide the best solution for clients and their assignments are completed successfully.

Kantoor gebouw TNG Staffing

“Wij vinden dat D&I in het DNA van onze sector en markt moet worden verankerd en in het handelen tot uiting moet komen. Dit geldt voor zowel de (eigen) bedrijfsvoering en cultuur, als de producten en diensten die worden geleverd. Hiervoor werken alle schakels in de keten toe naar een divers personeelsbestand en een inclusieve organisatiecultuur. Ook kijken we door een D&I bril naar opdrachten en brengen we het daadwerkelijk in de praktijk.”

TNG Staffing verbindt al meer dan 10 jaar mensen in de IT. Door een persoonlijke aanpak en transparante manier van werken weet TNG Staffing altijd de juiste mensen aan elkaar te verbinden. Voor en door IT’ers. Elke dag opnieuw stellen ze de hoogste eisen aan zichzelf. Met een ambitieuze en gedreven team wordt er gewerkt aan het nummer één netwerk van IT-Professionals in Nederland. Daarmee bieden ze de beste oplossing voor opdrachtgevers en worden hun opdrachten succesvol uitgevoerd.

Back To Top