receptioniste hotel casa

Veel werkgevers willen meer diversiteit op hun werkvloer, maar vragen zich af waar ze meer diverse werknemers kunnen vinden. Een van de strategieën die zij kunnen inzetten is het inschakelen van gespecialiseerde organisaties en instanties. Aukje Smulders, HR Manager van Hotel Casa Amsterdam, deelt haar ervaringen met ons omtrent het aangaan van zulke samenwerkingen.

Momenteel werkt Hotel Casa samen met een aantal verschillende instanties zoals JINC, een partij die zich inzet voor jongeren en hen helpt bij hun start op de arbeidsmarkt, het Werkgever Service Punt en hiernaast zijn contacten gelegd met Werkom (een partij die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bemiddelt naar werk). Met onderwijsinstantie ROC van Amsterdam is een bijzondere samenwerking aangegaan. Het hotel biedt via de entree-opleiding werkervaringsplekken, en daar komen veel jongeren met een migratieachtergrond op af.

“We zijn continu aan het kijken welke partijen nog meer kunnen aansluiten bij het DNA van Hotel Casa”, vertelt Smulders. In dat DNA zit al langer een streven om bij te dragen aan meer diversiteit en inclusie. Hotel Casa zet zich al sinds 2017 als ondertekenaar van het Charter Diversiteit in voor meer variatie en optimaal benutten van verschillen op de werkvloer. We zijn trots op onze diverse organisatie en proberen dit door de samenwerking met externe partijen nog verder te stimuleren. Ook zetten we ons als medewerkers in voor maatschappelijke doelen; zoals taal- en lees coaching, hulp aan vluchtelingen en sollicitatietrainingen aan jongeren. We geloven in wederkerigheid en vinden het belangrijk om iets bij te dragen aan mens en maatschappij.

Wat is de toegevoegde waarde van deze samenwerkingen en hoe kwamen die tot stand?

“Onze partners versterken ons, en wij hen. Als middelgroot hotel zijn we voortdurend op zoek naar gemotiveerde medewerkers op verschillende afdelingen en vakgebieden. Door middel van bovengenoemde samenwerkingen kunnen we nieuwe medewerkers vinden en kunnen zij ons ook vinden. Wij bieden deze medewerkers een kans door hen binnen onze organisatie op te leiden en hen te helpen met het opbouwen van een sociaal netwerk met collega’s.”

Wat heeft het opgeleverd?

“Een deel van onze huidige collega’s is binnengekomen via een van de bovengenoemde partners en heeft nu een vast contract. Velen hebben ook dankzij het werk ontzettende vooruitgang geboekt in de Nederlandse taal. Dat zien wij als voordelen voor zowel de werknemer zelf, als voor ons als werkgever.

Er zijn geen grote dingen waar we tegen aan zijn gelopen als het gaat om werken met divers talent. Er zijn soms wel cultuurverschillen, maar wanneer je daar een open en transparant het gesprek over voert, komt dit vrijwel altijd goed.

We hebben ook gemerkt dat onze medewerkers die oorspronkelijk van buiten Nederland komen, een hele goede aansluiting met onze gasten hebben. Die diversiteit zorgt dus ook voor een betere service richting onze klanten.”

Hoe divers is jullie personeelsbestand nu?

“Casa is in alle opzichten een diverse organisatie; we werken met medewerkers in alle leeftijdscategorieën, het personeelbestand telt meer dan 20 nationaliteiten en de verhouding man/vrouw is ongeveer gelijk. We geven ook veel mensen een kans om binnen onze organisatie te leren. Zo werken we vaak met stagiaires en leerlingen, maar ook met medewerkers met een migratieachtergrond of met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn natuurlijk een hotel – en het is voor ons belangrijk dat niet alleen onze gasten, maar óók onze werknemers zich thuis voelen!

Dat is bij Casa ons motto. Of je nou een gast in het hotel bent, een student die bij ons woont of een medewerker, je mag je thuis voelen wanneer je hier bent. Doordat sommige collega’s de Nederlandse taal niet volledig machtig zijn, vinden we het belangrijk om hen daarbij te helpen en te ondersteunen waar nodig. Wat we als werkgever nog extra doen voor deze werknemers, is dat wij ze één keer in de maand een training Nederlandse taal geven. Hier behandelen we verschillende onderwerpen, die kunnen uiteenlopen van voorzetsels tot het thema ‘herfst’. Op deze manier kunnen ook deze collega’s, of het nou bij ons of bij hun volgende werkgever is, zich straks uiten in het Nederlands waardoor ze zich een beetje meer thuis voelen bij ons, maar ook in Nederland.”

Back To Top