Network

Amsterdam, with a labor market in flux, offers companies many opportunities for innovation and growth. How does your business connect to that and how do you take advantage of it?…

Netwerk

Onderstaande werkgevers zijn onderdeel van het netwerk: zij hebben een Plan van Aanpak opgesteld, het Charter Diversiteit ondertekend, of kennis gedeeld via een artikel of bijdrage aan een bijeenkomst of…

Pride Month: educational and fun

Pride Month: educational and fun

As a company or organisation, how do you pay attention to Pride Month? Employees of Lepaya tell ADI about their approach and how they paid attention to the month internally…

Pride Month: leerzaam en leuk

Pride Month: leerzaam en leuk

Hoe schenk je als bedrijf of organisatie aandacht aan Pride Month? Medewerkers van Lepaya vertellen ADI over hun aanpak en hoe zij dit jaar intern aan deze maand aandacht hebben…

Back To Top