Schiphol leidt sinds 2015 het initiatief Luchtvaart Inclusief, een samenwerking van ruim 45 werkgevers die zorgen voor duurzame werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De deelnemende bedrijven zijn ervan overtuigd dat iedereen die op Schiphol wil en kan werken een kans verdient.

“Schiphol is een prachtige, dynamische plek om te werken. Iedereen die wil werken en een bijdrage kan leveren, is hier welkom. Van kantoor- tot operationele functies. We willen talenten met een arbeidsbeperking een kans geven en zijn er trots op dat zij bijdragen aan de kwaliteit van onze luchthaven.”

Dick Benschop, CEO Royal Schiphol Group.

Luchtvaart Inclusief bevordert deze inclusieve werkcultuur middels de volgende programma’s:

AIRpotentials: is speciaal gericht op jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit hebben zij bijvoorbeeld doordat zij een aandoening, beperking of registratie in het doelgroepregister hebben. Luchtvaart Inclusief organiseert voor hen twee keer per jaar een AIRpotential-bijeenkomst en brengt hen in contact met de deelnemende bedrijven. Ook bemiddelt Luchtvaart Inclusief tussen deze bedrijven en kandidaten die voorgedragen zijn door samenwerkingsorganisaties.

Schiphol – Amsterdam Banenplan is een samenwerking, gestart begin 2020. De samenwerking is tussen onder andere Luchtvaart Inclusief,  UWV, Werkgevers Servicepunt Groot-Amsterdam en de gemeente Amsterdam. In het plan is afgesproken om binnen drie jaar een werkplek te bieden aan 750 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit deze samenwerking wordt ook gewerkt aan begeleiding ‘van werk naar werk’ om te voorkomen dat werknemers (weer) in een uitkeringssituatie terechtkomen.

Facilitair Inclusief is een bijzondere samenwerking tussen vier schoonmaakbedrijven op Schiphol. Zij hebben hun krachten gebundeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om werkervaring op te doen én een diploma te behalen. Dit doen zij door samen te werken met het MRA (Metropool Regio Amsterdam)-Loket én MBO College Airport. Deelnemers werken in deeltijd bij een van de bedrijven, volgen tegelijkertijd de mbo-opleiding Entree Luchthavenassistent én worden begeleid door een jobcoach. Op deze manier krijgen de bedrijven gemotiveerde werknemers. Daarnaast krijgen deelnemers een diploma en doen zij werkervaring op zodat ze kunnen bouwen aan hun loopbaan.

Meer weten over werken of stage lopen op Schiphol? Op Luchtvaart Community Schiphol lees je meer over de programma’s van Schiphol op het gebied van werken en leren. Op de stagevacaturepagina van Amsterdam – Divers & Inclusief vind je bovendien stagevacatures van Schiphol en van andere bedrijven.

Back To Top