Een verbindende ervaring

Amsterdam – Divers & Inclusief spreekt regelmatig bedrijven om te horen hoe zij een diverse en inclusieve werkcultuur bevorderen. Dit keer lichten we een best practice van Capgemini toe. Capgemini vierde dit jaar de islamitische vastenmaand, op een manier die interessant was voor zowel islamitische als niet-islamitische collega’s!

Capgemini organiseerde dit jaar een speciaal Ramadan-evenement. Hoe zag dat eruit?

Tijdens het evenement kregen alle collega’s de mogelijkheid om een dag mee te vasten en zo de sfeer rondom Ramadan te ervaren. De Ramadan is een heilige maand voor moslims, waarin onder andere reflectie, spirituele bewustwording en samenzijn centraal staan. Als je nog nooit eerder hebt gevast, kan een hele dag vasten vrij intensief zijn, dus zijn we op het idee gekomen om verschillende niveaus aan te bieden. Zo konden collega’s zelf kiezen hoe ze deze uitdaging wilden aangaan.

Als afsluiting hebben we in de avond een gezamenlijke, virtuele bijeenkomst gehouden waarbij collega’s met elkaar hun ervaringen met de Ramadan en het vasten deelden. Er heerste hierbij een heel begripvolle en verbindende sfeer onder de collega’s. We eindigden met een Ramadan-quiz en het aftellen tot iftar-tijd!

Waarom was het voor jullie belangrijk om aandacht aan de Ramadan te besteden?

Als organisatie hechten wij grote waarde aan diversiteit en inclusie. Bij Capgemini werken medewerkers uit ongeveer 50 verschillende nationaliteiten en culturen. Door naar elkaar te luisteren en ervaringen te delen, ontstaat wederzijds begrip en vertrouwen. Zo stimuleren wij culturele inclusie waardoor een veilige werkomgeving ontstaat waar iedereen zich gerespecteerd voelt.

Binnen Capgemini vinden we het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de culturele feestdagen. Zo vieren we bijvoorbeeld Kerstmis, Diwali, Holi, Keti Koti, Mahayana en Chinees nieuwjaar. Ons cultuur-en-religienetwerk nam dit jaar het initiatief om ook een evenement voor de Ramadan te organiseren. Het is voor onze organisatie belangrijk om onze steun te betuigen aan onze collega’s in deze voor hen heilige maand en ook beter te leren begrijpen wat er speelt bij een grote groep mensen die deelneemt aan deze vastenmaand.

Wat waren de reacties tijdens en na afloop van het evenement?

De reacties waren meer dan positief! De ‘Fast One Day Challenge’ was vooral populair en er was veel begrip en sympathie richting de vastende collega’s. De vragen hoe collega’s het werken met vastende collega’s kunnen vergemakkelijken en waarmee ze rekening kunnen houden zijn vaak gesteld. De openheid en interesse die er vanuit alle collega’s werd getoond, was inspirerend. Deelnemers omschrijven het event als: eye-opener, verbindend en een mooie ervaring. Vanuit onze moslim-collega’s is er veel gedeeld aan persoonlijke verhalen en blunders die wel eens voorkomen bij het vasten. De sfeer was veilig en uitnodigend, wat ons als organisatie ook dichter bij elkaar heeft gebracht. We hebben met elkaar ervaren hoe bijzonder de Ramadan is en kijken uit naar de tweede editie van ons evenement volgend jaar!

Back To Top